Ubezpieczenie turystów

Czy wiesz, że...?

Wykupując zorganizowany wyjazd turystyczny w biurze podróży, uzyskujemy podstawową polisę ubezpieczeniową. Touroperator sprzedający wycieczkę zagraniczną zobowiązany jest ubezpieczyć jej uczestników w podstawowym zakresie, zapewniając ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków. Niestety, sumy ubezpieczeniowe są w tym przypadku niskie, a zakres ubezpieczenia minimalny.

Indywidualne ubezpieczenie turystyczne

Niska suma ubezpieczenia w polisie zapewnianej przez biuro podróży na ogół okazuje się niewystarczająca, jeśli podczas wyjazdu zagranicznego doszłoby do poważnego wypadku lub zachorowania. Aby nie ponosić z własnej kieszeni finansowych konsekwencji takich sytuacji, warto zainteresować się możliwością wykupienia polisy turystycznej w indywidualnej formie, dopasowanej do wymagań i potrzeb ubezpieczonego.

Ubezpieczenie turystyczne powinno zapewniać pokrycie kosztów:

 • związanych z leczeniem obrażeń ciała powstałych w wyniku wypadku lub nagłego zachorowania podczas wyjazdu,
 • związanych z transportem medycznym po wypadku lub nagłym zachorowaniu do kraju, w celu dalszego leczenia lub bezpośrednio do miejsca zamieszkania,
 • przeprowadzonej akcji ratowniczej lub poszukiwawczej, na skutek zaginięcia turysty np. na morzu lub w górach,
 • pomocy prawnej, jeśli za granicą turysta wejdzie w konflikt z prawem,
 • związanych z naprawą uszkodzonego sprzętu sportowego,
 • związanych z zakupem nowego sprzętu,
 • utraconego bagażu lub jego składników na skutek dokonanej na naszą szkodę kradzieży, trwałego uszkodzenia lub utraty,
 • związanych z utratą dokumentów i pomocą w ich odzyskaniu.

Ubezpieczenie turystyczne powinno ponadto uwzględniać pokrycie wydatków związanych z naprawianiem wyrządzonej przez turystę szkody innej osoby, w tym zadośćuczynienie, odszkodowanie, pokrycie wszelkich innych kosztów.

W rozszerzonym zakresie ubezpieczenie turystyczne może uwzględniać także:

 • ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu turystycznego,
 • ubezpieczenie kosztów przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej,
 • ubezpieczenie bagażu,
 • ubezpieczenie sprzętu sportowego,
 • ubezpieczenie sportowe,
 • zwrot kosztów anulowania biletów lotniczych, autokarowych lub promowych.

Dlaczego warto się ubezpieczyć?

Ogólnopolskie Badanie Assistance, przeprowadzone na zlecenie Europ Assistance Polska wykazało, że 44 proc. Polaków nie widzi sensu wykupywania ubezpieczenia turystycznego. Jeden na 10 respondentów wskazuje, że wystarczające zabezpieczenie daje mu polisa wykupiona w ramach wycieczki turystycznej.  

Tymczasem, w wielu przypadkach ubezpieczenie turystyczne indywidualne może przynieść wiele profitów. Przykłady można mnożyć, a wskazano je w raporcie Mondial Assistance. Najwyższe odszkodowanie w kwocie 190 tys. zł, obejmujące zwrot kosztów leczenia, zostało wypłacone polskiemu turyście podróżującemu po USA. 150 tys. zł odszkodowania otrzymał inny polski podróżnik spędzający wakacje we Francji, z tytułu kosztów leczenia i transportu do kraju. To niebagatelne sumy, które turyści musieliby ponieść z własnej kieszeni, gdyby nie wykupili uprzednio polisy turystycznej.

Expert Compero Expert Compero

Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również

 • Marek Pawłowski

Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Każdy rodzic chce, aby jego dzieci spędziły jak najlepiej ten czas, w szczególności na wyjeździe rodzinnym. Jednak podróż z dzieckiem jest czasem...

 • Monika Słupczyńska

Wśród kierowców panuje przekonanie, że ubezpieczenie Assistance jest odpowiednie tylko dla wybranych kierowców, a dla innych jest ono zbędne. Postawmy się jednak w sytuacji, gdy...

 • Klaudia Malinowska

Podróże kamperem mają swoich zwolenników, jak i przeciwników. Faktem jest, że popyt w tym obszarze stale wzrasta, a to szczególnie za sprawą pandemii, która niejako...