ikonka palmy
Ubezpieczenie turystyczne

Zamów bezpłatną rozmowę z naszym konsultantem lub przejdź do kalkulatora i wybierz oferty dla siebie!

Ubezpieczenie turystów

Czy wiesz, że...?

Wykupując zorganizowany wyjazd turystyczny w biurze podróży, uzyskujemy podstawową polisę ubezpieczeniową. Touroperator sprzedający wycieczkę zagraniczną zobowiązany jest ubezpieczyć jej uczestników w podstawowym zakresie, zapewniając ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków. Niestety, sumy ubezpieczeniowe są w tym przypadku niskie, a zakres ubezpieczenia minimalny.

Indywidualne ubezpieczenie turystyczne

Niska suma ubezpieczenia w polisie zapewnianej przez biuro podróży na ogół okazuje się niewystarczająca, jeśli podczas wyjazdu zagranicznego doszłoby do poważnego wypadku lub zachorowania. Aby nie ponosić z własnej kieszeni finansowych konsekwencji takich sytuacji, warto zainteresować się możliwością wykupienia polisy turystycznej w indywidualnej formie, dopasowanej do wymagań i potrzeb ubezpieczonego.

Ubezpieczenie turystyczne powinno zapewniać pokrycie kosztów:

 • związanych z leczeniem obrażeń ciała powstałych w wyniku wypadku lub nagłego zachorowania podczas wyjazdu,
 • związanych z transportem medycznym po wypadku lub nagłym zachorowaniu do kraju, w celu dalszego leczenia lub bezpośrednio do miejsca zamieszkania,
 • przeprowadzonej akcji ratowniczej lub poszukiwawczej, na skutek zaginięcia turysty np. na morzu lub w górach,
 • pomocy prawnej, jeśli za granicą turysta wejdzie w konflikt z prawem,
 • związanych z naprawą uszkodzonego sprzętu sportowego,
 • związanych z zakupem nowego sprzętu,
 • utraconego bagażu lub jego składników na skutek dokonanej na naszą szkodę kradzieży, trwałego uszkodzenia lub utraty,
 • związanych z utratą dokumentów i pomocą w ich odzyskaniu.

Ubezpieczenie turystyczne powinno ponadto uwzględniać pokrycie wydatków związanych z naprawianiem wyrządzonej przez turystę szkody innej osoby, w tym zadośćuczynienie, odszkodowanie, pokrycie wszelkich innych kosztów.

W rozszerzonym zakresie ubezpieczenie turystyczne może uwzględniać także:

 • ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu turystycznego,
 • ubezpieczenie kosztów przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej,
 • ubezpieczenie bagażu,
 • ubezpieczenie sprzętu sportowego,
 • ubezpieczenie sportowe,
 • zwrot kosztów anulowania biletów lotniczych, autokarowych lub promowych.

Dlaczego warto się ubezpieczyć?

Ogólnopolskie Badanie Assistance, przeprowadzone na zlecenie Europ Assistance Polska wykazało, że 44 proc. Polaków nie widzi sensu wykupywania ubezpieczenia turystycznego. Jeden na 10 respondentów wskazuje, że wystarczające zabezpieczenie daje mu polisa wykupiona w ramach wycieczki turystycznej.  

Tymczasem, w wielu przypadkach ubezpieczenie turystyczne indywidualne może przynieść wiele profitów. Przykłady można mnożyć, a wskazano je w raporcie Mondial Assistance. Najwyższe odszkodowanie w kwocie 190 tys. zł, obejmujące zwrot kosztów leczenia, zostało wypłacone polskiemu turyście podróżującemu po USA. 150 tys. zł odszkodowania otrzymał inny polski podróżnik spędzający wakacje we Francji, z tytułu kosztów leczenia i transportu do kraju. To niebagatelne sumy, które turyści musieliby ponieść z własnej kieszeni, gdyby nie wykupili uprzednio polisy turystycznej.

Expert Compero Expert Compero

ikonka palmy
Ubezpieczenie turystyczne

Zamów bezpłatną rozmowę z naszym konsultantem lub przejdź do kalkulatora i wybierz oferty dla siebie!

Planujesz urlop? Pamiętaj o ubezpieczeniu na czas swojej podróży.
Oblicz składkę

Przeczytaj również