ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Ubezpieczenie zdrowotne po ustaniu zatrudnienia – jak długo można korzystać z bezpłatnej opieki medycznej?

To, czy ubezpieczenie zdrowotne po ustaniu zatrudnienia będzie nadal obowiązywało nie jest dla nikogo istotną kwestią dopóki nie zaistnieje sytuacja, w której osoba niepracująca musi skorzystać z porady lekarskiej. Jeżeli od utraty zatrudnienia nie minęło jeszcze 30 dni, wizyta u lekarza będzie bezpłatna, jednak co zrobić, gdy zatrudnienie ustało ponad miesiąc temu, a konieczne jest skorzystanie z usług NFZ? Na to i kilka innych pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego po ustaniu zatrudnienia odpowiedzi znajdziesz w poniższym tekście.

Ile trwa ubezpieczenie zdrowotne po ustaniu zatrudnienia?

W Polsce z bezpłatnej opieki medycznej mogą korzystać osoby odprowadzające składkę na ubezpieczenie zdrowotne, czyli zatrudnione na etat, prowadzące działalność gospodarczą lub wykonujące zlecenie. W ostatnim przypadku, zleceniodawca jest zobowiązany zgłosić zleceniobiorcę do ubezpieczenia zdrowotnego, jednak jeśli tego nie zrobi, zleceniobiorca nie może korzystać z nieodpłatnej opieki medycznej. Istnieje jeszcze jedna możliwość na zdobycie prawa do bezpłatnych usług medycznych. Jest nią zgłoszenie niepracującej osoby do ubezpieczenia zdrowotnego pracującego członka rodziny, np. współmałżonka.

Utrata aktywności zawodowej nie od razu skutkuje wykluczeniem z możliwości korzystania z usług medycznych. Bezpłatne wizyty lekarskie, operacje, zabiegi i wszelka opieka medyczna oferowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia są do dyspozycji osoby niepracującej jeszcze przez 30 dni po utracie zatrudnienia.  

Co zrobić, by nie stracić ubezpieczenia zdrowotnego po ustaniu zatrudnienia?

Jeśli osoba niepracująca nie znajdzie nowego zatrudnienia w ciągu 30 dni od czasu, kiedy utraciła ostatnią aktywność zawodową, może posiąść prawo do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym na trzy sposoby:

  • zarejestrować się jako bezrobotna w urzędzie pracy,

  • zgłosić się do dobrowolnego opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,

  • zostać zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego przez opłacającego składki (zatrudnionego) członka rodziny.

Co ważne, każdy, kto zdecyduje się na drugi krok mający na celu uzyskanie prawa do bezpłatnej opieki medycznej, musi wiedzieć, że wszelkie sprawy związane z umową o dobrowolne ubezpieczenie załatwiał będzie w oddziale wojewódzkim NFZ właściwym dla swojego miejsca zamieszkania. Opłacanie składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne to nie jedyny wydatek – w niektórych przypadkach konieczne jest uiszczenie dodatkowej opłaty, której wysokość zależy od tego, jak długo trwała przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym. Na stronie nfz.gov.pl znaleźć można następującą informację na ten temat:

„Jeżeli przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosiła nieprzerwanie:

  • od trzech miesięcy do roku - opłata dodatkowa wynosi 20 proc. dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki,

  • powyżej roku do dwóch lat - opłata dodatkowa wynosi 50 proc. dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki,

  • od dwóch lat do pięciu lat - opłata dodatkowa wynosi 100 proc. dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki,

  • od pięciu lat do dziesięciu lat - opłata dodatkowa wynosi 150 proc. dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki,

  • powyżej dziesięciu lat - opłata dodatkowa wynosi 200 proc. dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki.”

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w 2021 r. wynosi  519,77 zł. za każdy miesiąc.

Ubezpieczenie zdrowotne na macierzyńskim po ustaniu zatrudnienia

Pobieranie zasiłku macierzyńskiego nie jest tytułem do ubezpieczenia zdrowotnego, co nie oznacza, że osoba pobierająca zasiłek macierzyński nie może korzystać nieodpłatnie z pomocy medycznej. Zgodnie z art. 67 ust. 6 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoba pobierająca zasiłek macierzyński w tym okresie zachowuje prawo do świadczeń zdrowotnych gwarantowanych przez NFZ.

Klaudia Malinowska Klaudia Malinowska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również