ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Umowa darowizny samochodu, czyli obowiązkowa rzecz, gdy chcesz komuś podarować auto [WZÓR, JAK WYPEŁNIĆ]

Chcesz podarować synowi, siostrze lub znajomemu auto? Wyjaśniamy, jak przekazać darowiznę samochodu, by wszystko odbyło się zgodnie z prawem i odpowiadamy na pytanie, czy od darowizny samochodu płaci się podatek.

Darowizna samochodu to nieodpłatne przeniesienie praw majątkowych do auta na rzecz kogoś innego. Obdarowanym może być dowolna osoba, spokrewniona bądź nie, jednak tylko członkowie najbliższej rodziny będą mogli skorzystać z preferencyjnych zasad podatkowych.

Zasady, na jakich można przekazać darowiznę, są regulowane przez art. 888-902 Kodeksu cywilnego.

Choć na podst. art. 890 Kodeksu cywilnego dokument, w którym właściciel przedmiotu oświadcza o przekazaniu darowizny, powinien zostać sporządzony w formie aktu notarialnego, to dopuszcza się zawarcie standardowej umowy, niepoświadczonej notarialnie, jednak stanie się ona ważna dopiero w momencie przekazania przedmiotu.

Umowa darowizny samochodu: jak wypełnić druk?

Wzór umowy darowizny samochodu możesz pobrać z internetu albo stworzyć własny formularz, spisując wszystkie dane na zwykłej kartce. W obu przypadkach ważne, by na dokumencie zostały zwarte następujące informacje:

 • data umowy

 • dane identyfikujące obie strony umowy (darczyńcę i obdarowanego)

 • informację o stopniu pokrewności stron umowy (umożliwi skorzystanie z ulgi podatkowej w rodzinie)

 • dane identyfikujące przedmiot umowy (model i marka pojazdu, rok produkcji, numer VIN, pojemność i numer silnika, numer rejestracyjny, przebieg auta)

 • wartość przedmiotu umowy

 • datę wydania samochodu obdarowanemu

 • oświadczenie darczyńcy o stanie własności przedmiotu (przedmiot musi być wolny od praw osób trzecich)

 • oświadczenie darczyńcy o przekazaniu samochodu w ramach darowizny

 • oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny

 • podpisy darczyńcy i obdarowanego

Podatek od darowizny

Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn wysokość daniny z darowizny samochodu zależy od grupy podatkowej, do której przynależy obdarowywany, oraz wysokości nadwyżki podstawy opodatkowania.

0 grupa podatkowa:

 • mąż/żona,

 • dzieci,

 • pasierbowie,

 • rodzice,

 • ojczym,/macocha

 • dziadkowie,

 • rodzeństwo

I grupa podatkowa:

 • pradziadkowie,

 • wnuki,

 • prawnuki

 • teściowie,

 • zięć/synowa.

II grupa podatkowa:

 • wujostwo/stryjostwo,

 • siostrzeńcy/bratankowie,

 • szwagrowie,

 • dzieci i małżonkowie pasierbów,

 • małżonkowie rodzeństwa małżonków

 • małżonkowie pozostałych zstępnych (np. mąż wnuczki).

III grupa podatkowa:

 • osoby niespokrewnione i niespowinowacone

Kwota wolna od podatku

Od grupy podatkowej zależy wysokość kwoty wolnej od podatku, czyli wartości przedmiotu umowy zwolnionej z opodatkowania:

 • 0 grupa podatkowa: brak podatku

 • I grupa podatkowa: 9 637 zł

 • II grupa podatkowa: 7 276 zł

 • III grupa podatkowa: 4 902 zł

Przykład:

Jeśli należysz do I grupy podatkowe i otrzymałeś w darowiźnie samochód o wartości 5 tys. zł, nie musisz odprowadzać od niego podatku. Gdyby samochód wart był 10 000 zł, musiałbyś odprowadzić podatek od 363 zł (10 000 – 9 637 zł).

Zwolnienie z podatku od darowizny w rodzinie

Na zwolnienie z podatku od darowizny, niezależnie od kwoty darowanego pojazdu, mogą liczyć jedynie członkowie najbliższej rodziny (z I grupy podatkowej), ale dopiero po dopełnieniu formalności. W ciągu 6 miesięcy od przekazania auta obdarowany musi zgłosić umowę do urzędu skarbowego. Osoby, które nie zachowają terminu zgłoszenia, stracą prawo do ulgi podatkowej.               

Ile wyniesie podatek?

W przypadku darowizny o wartości przekraczającej podane wyżej limity, od nadwyżki podstawy opodatkowania (czyli kwoty z umowy pomniejszonej o kwotę wolną od podatku) należy odprowadzić daninę do urzędu skarbowego, zgodnie z zasadą:

Grupa podatkowa

Nadwyżka ponad kwotę wolną od podatku

Podatek

I

do 10 278 zł

3%

ponad 10 278 do 20 556 zł

5% + 308,3 zł

ponad 20 556 zł

7% + 822,2 zł

II

do 10 278 zł

7%

ponad 10 278 do 20 556 zł

9% + 719,5 zł

ponad 20 556 zł

12% + 1 644,5 zł

III

do 10 278 zł

12%

ponad 10 278 do 20 556 zł

16% + 1 233,4 zł

ponad 20 556 zł

20% + 2 877,9 zł

Przykład:

Jeśli znajdujesz się w I grupie podatkowej i otrzymałeś w darowiźnie samochód o wartości 15 tys. zł, będziesz musiał odprowadzić od niego podatek w wysokości 10,89 zł (3% liczone od 15 000 - 9 637 zł = 363 zł).

Jak napisać darowiznę połowy samochodu?

Darowizna nie musi obejmować całego auta – może dotyczyć tylko jego części. Ta druga opcja jest praktykowana gównie przez młodych kierowców, którzy – przejmując połowę własności pojazdu od rodzica – chcą korzystać z wypracowanych przez nich zniżek ubezpieczeniowych.

Darowizny połowy pojazdu dokonuje się na tych samych zasadach, jak w przypadku przeniesienia własności całego samochodu, wskazując w dokumencie, jakiej części przedmiotu dotyczy umowa, np. „1/2 samochodu”.

Monika Słupczyńska Monika Słupczyńska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również