ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Underwriter ubezpieczeniowy – kim jest i jaką pełni rolę?

Z pewnością niejednokrotnie zastanawiałeś się od czego może zależeć wysokość twojej polisy ubezpieczeniowej. Analiza i wyliczanie składek to zadanie nie tylko aktuariuszy, ale i underwriterów. Jak funkcjonuje underwriting w sektorze ubezpieczeń i dlaczego pełni tak istotną rolę?

Kim jest underwriter ubezpieczeniowy?

Underwriterem zazwyczaj nazywa się osobę, która pełni funkcję opartą na szacowaniu ryzyka ubezpieczeniowego. Na podstawie swojej szerokiej wiedzy i umiejętności, selekcjonuje oraz ocenia zdolność klientów do zawarcia ubezpieczenia pod kątem opłacalności dla towarzystwa ubezpieczeniowego.

Czym się zajmuje underwriter ubezpieczeniowy?

Underwriting ubezpieczeniowy opiera się na szacowaniu, jak duże jest prawdopodobieństwo wystąpienia określonych okoliczności, na które jest zawierana oferta. Na tej podstawie można określić stosowną wysokość składki, która umożliwi zabezpieczenie interesów każdej ze stron. Niemniej jednak, w szczególnych okolicznościach, może się okazać, że na podstawie opinii analityka, towarzystwo nie zdecyduje się na podpisanie umowy. Dzieje się tak, ponieważ ryzyko jest zbyt duże, co nie jest rentowne dla towarzystwa.

Analizując ryzyko underwriter skupia się na:

 • zdrowiu,
 • finansach,
 • zawodzie,
 • śledzeniu statystyk,
 • sprawdzaniu określonych trendów,
 • opracowywaniu raportów dotyczących, np. stopnia występowania poszczególnych chorób, czy ryzyka wystąpienia powodzi na danym terenie.

Na co konkretnie wpływa underwriting ubezpieczeniowy?

Jak już ustaliliśmy, underwriting jest procesem niezwykle złożonym i obarczonym dużą dozą odpowiedzialności. Ma on wpływ między innymi na:

 • wdrażanie określonych strategii, co do wysokości składki,
 • opłacalność ofert,
 • budżet oraz rentowność całej firmy ubezpieczeniowej.

Główne zadania underwritingu

Underwriting wbrew pozorom wcale nie jest nowym pojęciem, a w historii ubezpieczeń stosowano go już w XVII wieku. Wówczas underwriterzy byli odpowiedzialni za podpisywanie dokumentów, jednak w dzisiejszych czasach ta funkcja nabrała nieco innego znaczenia. Zatem, ich główne zdania to:

 • przygotowywanie oferty ubezpieczenia w oparciu o analizę ryzyka,
 • współtworzenie ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU), w tym wyłączeń ochrony,
 • współpraca z agentami ubezpieczeniowymi, brokerami, multiagencjami i wewnętrznym działem sprzedaży w towarzystwie, w którym są zatrudnieni,
 • ocena kosztów ubezpieczenia,
 • analizowanie sytuacji finansowej klientów,
 • a finalnie ustalenie stawki, która będzie satysfakcjonująca zarówno dla klienta, jak i ubezpieczyciela.

Underwriter a finalna cena ubezpieczenia

Praca underwritera opiera się na analizie szczegółowych, trudnych przypadków na podstawie dostarczonej dokumentacji. To aktuariusze kreują konkretną politykę firmy, która dotyczy ryzyka. Więc to ich algorytmy przede wszystkim odpowiadają za cenę polisy.

Rentowność firm a underwriting

Właściwa osoba zatrudniona na stanowisku underwritera jest gwarancją kondycji ekonomicznej firmy ubezpieczeniowej. Jeżeli ryzyko zostanie niewłaściwie oszacowane, skumuluje potężne straty w budżecie towarzystwa.

Underwriter a ubezpieczenia na życie

Praca underwritera przeważnie polega na analizie trudnych przypadków, np. odnośnie polisy ubezpieczeniowej na życie. Wówczas będziesz zobowiązany do wypełnienia szeregu dokumentów, które później zostaną poddane weryfikacji. Towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo do zbierania informacji odnośnie:

 • chorób przewlekłych,
 • chorób w rodzinie,
 • zawodu, który wykonujesz, np. praca na wysokościach,
 • nawyków,
 • ulubionych zajęć, hobby,
 • uprawiania sportów ekstremalnych,
 • palenia papierosów czy stosowania innych używek.

Co prawda te formularze niekoniecznie są wymagane, np. przy ubezpieczeniach grupowych, jednak powinieneś mieć na uwadze, że przeważnie jest to związane z niską kwotą ubezpieczenia oraz z niewielkim zakresem ochrony.

Underwriting w polisach mieszkaniowych

Standardowe polisy nie obejmują szkód, które mogą powstać na skutek anomalii pogodowych, tj. powodzi, trzęsień ziemi czy huraganów. Jednocześnie, takie zjawiska występują, a klienci mieszkający na potencjalnie zagrożonych terenach interesują się zabezpieczeniem swojego dorobku życia. Wówczas takimi przypadkami zajmuje się underwriter, który obserwuje sytuację, analizuje poszczególne dane, oszacowuje wystąpienie danego ryzyka i uczestniczy w tworzeniu oferty. Im większe jest prawdopodobieństwo wystąpienia niszczycielskiej wichury czy innego niszczycielskiego zjawiska pogodowego, tym koszt ubezpieczenia będzie droższy.

Monika Słupczyńska Monika Słupczyńska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również