ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Uważaj z przekraczaniem prędkości, możesz dostać niższe odszkodowanie

Nadmierna prędkość przyczyną wypadków

Policja wskazuje, że przyczyną wielu wypadków drogowych jest przekraczanie prędkości przez kierujących pojazdami. Z tego również wynika większość wypadków śmiertelnych w Polsce. Im szybciej porusza się samochód, tym mniejsze szanse na przeżycie mają osoby, które biorą udział w wypadku. Przy prędkości 30 km/h dziewięciu na dziesięciu pieszych będących ofiarami wypadków na drodze, przeżywa. Przy prędkości 50 km/h aż siedem osób z dziesięciu ginie.

W 2014 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaproponowało, aby karą dla kierowców przekraczających dozwoloną prędkość o 50 km/h było odebranie prawa jazdy i skierowanie na powtórny egzamin. Taka propozycja znalazła się w projekcie nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami.

Obniżenie odszkodowania

Jeśli kierowca, prowadząc pojazd, przekroczy prędkość i spowoduje wypadek, to może nie uzyskać pełnego odszkodowania z posiadanej polisy autocasco. Firmy ubezpieczeniowe stosują bowiem w ogólnych warunkach ubezpieczeń zapisy pozwalające im na pomniejszenie odszkodowania nawet o 30 proc. przy przekroczeniu dopuszczalnej prędkości o więcej niż 30 km/h w momencie wypadku.

W przeciwieństwie do ubezpieczenia AC, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej będzie pokrywało szkody ubezpieczeniowe, nawet jeśli:

  • szkoda została wyrządzona umyślnie albo w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczającego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność,
  • szkoda została wyrządzona przez ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność w stanie po użyciu alkoholu lub pod wpływem narkotyków – w takim przypadku ubezpieczycielowi przysługuje prawo dochodzenia od ubezpieczonego zwrotu wypłaconego odszkodowania.

Expert Compero Expert Compero

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również