ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Waga najazdowa, czyli wróg nieuczciwych przewoźników

Dla kierowców samochodów osobowych waga najazdowa nie kojarzy się z niczym groźnym. Jednak kierujący przeładowane ciężarówki chcieliby za wszelką cenę uniknąć tej broni ITD. Do czego służą wagi najazdowe samochodowe i dlaczego są nieodłącznym elementem infrastruktury drogowej? Za chwilę wszystko będzie jasne.

Dlaczego samochody są ważone na drogach?

Każda droga ma określoną nośność, a więc założony nacisk, do którego jest przystosowana. Jeżeli limity te będą przekraczane przez poruszające się samochody ciężarowe, droga ulegnie przedwczesnemu zniszczeniu. Powstaną koleiny, z czasem wyrwy w jezdni, na czym ucierpią wszyscy użytkownicy drogi, jak i zarządca, który dba o jej dobry stan.

Wagi najazdowe przydają się również do sprawdzenia, czy kierowca nie przekroczył wartości obciążenia samochodu z dowodu rejestracyjnego. Jednym z najważniejszych parametrów wpływających na bezpieczeństwo jazdy jest dopuszczalna masa całkowita pojazdu. Mówi nam on o masie pojazdu wraz z całym obciążeniem i wartość z dowodu rejestracyjnego nigdy nie może być przekroczona. W przeciwnym wypadku konstrukcja nośna pojazdu będzie przeciążona, a np. hamulce mogą nie poradzić sobie ze skutecznym zatrzymaniem zbyt ciężkiego pojazdu.

Jakie są limity tonażowe na drogach?

Najczęściej informację o nośności drogi znajdziemy na znaku, który stoi przy jezdni. Może to być znak B-18, który zakazuje poruszania się po drodze pojazdom o wyszczególnionej rzeczywistej masie całkowitej (np. 18 t). Innym znakiem limitującym przejazd ciężkich pojazdów jest ten oznaczony symbolem B-5, który dotyczy pojazdów ciężarowych, a więc takich, która dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t. Niekiedy przy drogach można również spotkać znak B-19 – zakaz wjazdu dla pojazdów o nacisku na osie większym niż określona wartość w tonach.

Z reguły drogi gminne i powiatowe są budowane dla pojazdów, których obciążenie na oś nie przekracza 8 t, a drogi wojewódzkie i krajowe dla obciążenia 11,5 t na oś.

Waga samochodowa najazdowa – legalizacja wag, przepisy, miejsca montowania

Waga, służącą do kontrolowania masy samochodów musi mieć określoną w stosownej normie dokładność. Jej potwierdzeniem jest legalizacja wag – naklejka na urządzeniu. Zazwyczaj pierwszą legalizację wagi wykonuje jej producent, a później co 25 miesięcy właściciel musi zlecać uprawnionej jednostce wykonywanie kontroli wagi, tak aby można ją było legalnie używać.

Wagi samochodowe są najczęściej montowane w zatoczkach przy drogach. Kontrolujący masę pojazdów mogą również korzystać z wagi samochodowej przenośnej. Wówczas pomiaru masy pojazdu można dokonać na dowolnym płaskim, utwardzonym terenie.

ITD – główny użytkownik wag najazdowych. Jakie są pozostałe uprawnienia Inspektorów?

Inspekcja Transportu Drogowego skupia się na kontrolowaniu pojazdów ciężarowych, a więc takich, których DMC przekracza 3,5 t. Jednym z ich głównych zadań jest kontrola obciążenia pojazdów z wykorzystaniem z przydrożnych wag najazdowych.

Poza obowiązkami związanymi z ciężarówkami, ITD może również skontrolować kierowcę samochodu osobowego. Na mandat od funkcjonariusza ITD może liczyć kierowca, który:

  • przekroczy dozwoloną prędkość i zostanie ona zarejestrowana na sprzęcie ITD,
  • rażąco naruszy zasady ruchu drogowego,
  • będzie pod wpływem alkoholu podczas kontroli.

Patrycja Kowalewska Patrycja Kowalewska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również