ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Włączanie się do ruchu – najważniejsze informacje

Jednym z podstawowych manewrów na drodze jest włączanie się do ruchu. Warto poświęcić czas na to, aby dokładnie poznać wszystkie zasady prawidłowego włączania się do ruchu, gdyż w przeciwnym wypadku, ten z pozoru prosty manewr, może się zakończyć tragicznie.  

 

Włączanie się do ruchu - definicja

Co to jest włączanie się do ruchu? Zgodnie z kodeksem ruchu drogowego za włączanie się do ruchu drogowego uznaje się moment rozpoczynania jazdy po postoju lub zatrzymaniu się, które nie zostało spowodowane warunkami ruchu lub koniecznością podporządkowania się przepisom ruchu, czy też sygnałom i znakom drogowym. Oznacza to, że nie każde zatrzymanie pojazdu na drodze i ponowne ruszenie będzie włączaniem się do ruchu.

Kluczową kwestią jest także zapamiętanie, że jest to manewr, który należy zawsze wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności. Zrozumienie tych głównych zasad jest niezwykle istotne, gdyż wielu doświadczonych kierowców ma problem z prawidłowym włączaniem się do ruchu zwłaszcza podczas niestandardowych sytuacji.

Kiedy jest mowa o włączaniu się do ruchu?

Włączaniem się do ruchu będzie wjazd na drogę: 

  • z nieruchomości lub z pola,
  • z obiektu przydrożnego lub dojazdu do tego rodzaju obiektu,
  • z drogi, która nie jest drogą publiczną,
  • z drogi gruntowej,
  • z pobocza lub z pasa ruchu dla pojazdów powolnych,
  • ze strefy zamieszkania,
  • z chodnika lub z drogi dla rowerów (wyjątek stanowi wjazd na przejazd dla rowerzystów lub pas ruchu dla rowerów),
  • z pętli lub zajezdni tramwajowej (dotyczy kierowania pojazdem szynowym).

 

Maksymalna uwaga i ustąpienie pierwszeństwa

Bycie dobrym kierowcą wymaga stałej obserwacji otoczenia i zachowania na drodze ciągłej czujności. Jednak są sytuacje na drodze gdy ta uwaga musi być maksymalnie zwiększona aż do zachowania tzw. szczególnej ostrożności. Owa zwiększona koncentracja ma za zadanie umożliwić prawidłową ocenę sytuacji oraz szybkie reagowanie.

Od zachowania szczególnej ostrożności należy rozpocząć wykonywanie manewru włączania się do ruchu, a następnie pamiętać o ustąpieniu pierwszeństwa innym pojazdom lub uczestnikom ruchu drogowego. Doświadczenie pokazuje, że często kierowcy nie są pewni czy w danej sytuacji są włączającym się do ruchu, czy nie. Zatem kiedy następuje włączanie się do ruchu?   

 

Prawidłowe rozpoznanie sytuacji 

Włączającym się do ruchu jest osoba, która rozpoczyna jazdę po postoju, lub zatrzymaniu się niewynikającym z warunków lub przepisów drogowych. Tę drugą sytuację świetnie opisuje moment zatrzymania się pojazdu na poboczu.

Ponowne ruszenie z miejsca i chęć kontynuowania jazdy będzie włączeniem się do ruchu. Natomiast nie będzie tym manewrem ruszenie z miejsca po zatrzymaniu się spowodowanym zmianą światła sygnalizacji drogowej lub przed znakiem „STOP”, a także nie będzie to wjeżdżanie na drogę główną z drogi podporządkowanej. 

 

Kierunkowskaz – tak czy nie?

Wielu kierowców ma wątpliwości, w jakiej sytuacji podczas włączania się do ruchu ma obowiązek zasygnalizowanie tego manewru włączeniem kierunkowskazu. Podczas włączania do ruchu obowiązuje zasada, że kierujący ma obowiązek włączenia kierunkowskazu każdorazowo podczas zmiany pasa ruchu. Zatem jeśli włączenie się do ruchu oznacza kontynuowanie jazdy po tym samym pasie ruchu, to włączenie kierunkowskazu jest zbędne, a nawet szkodliwe. Oznaczałoby to wprowadzenie innych uczestników ruchu drogowego w błąd.

Sytuacja jest odwrotna, gdy rozpoczynanie jazdy wymaga przejechania na sąsiedni pas. Wówczas włączenie kierunkowskazu jest obowiązkowe. Następnie przy zachowaniu szczególnej ostrożności należy upewnić się, czy jest możliwość bezpiecznego wykonania manewru. Przykładem może być włączanie się do ruchu z pasa rozbiegowego na autostradzie.

Kto ma pierwszeństwo na pasie rozbiegowym? Pierwszeństwo ma zawsze ten, który porusza się drogą główną. Włączający się do ruchu mają obowiązek ustąpić pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu poruszającym się po drodze głównej.

Inni uczestnicy ruchu drogowego 

Zachowanie szczególnej ostrożności i ustąpienie pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu podczas włączania się do ruchu drogowego dotyczy nie tylko kierujących samochodami. Te same zasady stosuje się podczas włączania się do ruchu rowerem, autobusem lub trolejbusem.

 

Włączanie się do ruchu rowerem

Zgodnie z art. 17 Rowerowego kodeksu drogowego, włączanie się do ruchu rowerem następuje po zakończeniu postoju „[…] lub zatrzymaniu się nie wynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wjeżdżaniu”:

  • na jezdnię z pobocza, specjalnie wyznaczonego pasa ruchu i chodnika,
  • na jezdnię lub pobocze z drogi dla rowerów.

Przy włączeniu się do ruchu należy bezwzględnie pamiętać o obejrzeniu się w każdą stronę, w celu ocenienia ryzyka przejazdu oraz zasygnalizowaniu ręką kierunku włączenia się do ruchu.

 

Włączanie się do ruchu autobusu miejskiego

Czy autobus ma pierwszeństwo i kiedy autobus ma pierwszeństwo na terenie zabudowanym? Należy pamiętać, że podczas ruchu w terenie zabudowanym widząc autobus sygnalizujący kierunkowskazem chęć opuszczenia przystanku i włączenia się do ruchu, kierujący innym pojazdem powinien zwolnić, gdyż ma obowiązek ułatwić kierującemu autobusem włączenie się do ruchu.  

Łatwy do przeprowadzenia manewr włączania się do ruchu w praktyce często okazuje się być powodem wypadków. Najczęstszą przyczyną kolizji w takiej sytuacji jest niezachowanie wystarczającej ostrożności, pośpiech, zła ocena sytuacji co do bezpieczeństwa wykonania manewru, a czasem także brak wiedzy.

 

Monika Słupczyńska Monika Słupczyńska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również