Wszystko, co musisz wiedzieć o ubezpieczeniu NNW

Skrót NNW oznacza następstwa nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie NNW jest bardzo ważnym składnikiem polisy turystycznej. Gdy ulegniemy wypadkowi, który spowoduje trwały uszczerbek na zdrowiu, otrzymamy w ramach polisy określone świadczenie finansowe. Wysokość wypłaty zależy od ustaleń, jakie zawarto w umowie ubezpieczeniowej. 100% sumy ubezpieczenia bywa wypłacane w przypadku śmierci ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwego wypadku, bardzo poważnego, trwałego uszkodzenia mózgu lub śpiączki. W przypadkach mniej drastycznych uszczerbków na zdrowiu o wysokości odszkodowania decyduje komisja, która ocenia procentowe pogorszenie się stanu zdrowia ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwego zdarzenia.

Ubezpieczenie NNW jest niezbędne w przypadku osób, które na wyjeździe planują uprawiać sporty ekstremalne. Polisa przyda się także osobom głównie plażującym i przesiadującym przy basenie. Wypadek może się zdarzyć wszędzie, lepiej wziąć to pod uwagę, wyjeżdżając na zagraniczne wakacje.

Polisa NNW jest zazwyczaj częścią pakietu ubezpieczenia turystycznego. Najczęściej wówczas jego suma nie jest wysoka. Jeśli to możliwe, warto zwiększyć kwotę ubezpieczenia NNW w polisie lub wykupić oddzielną ochronę następstw nieszczęśliwych wypadków.

Koszt ubezpieczenia NNW zależy od wielu czynników. Największe znaczenie ma okres, na jaki jest zawierana umowa i maksymalna suma odszkodowania. Poza tym istotne są także informacje na temat wieku ubezpieczonego, wykonywanego przez niego zawodu, zakresu ochrony dodatkowej (na przykład uprawianie sportów) i tego, do jakiego rejonu świata wybiera się ubezpieczony.

Expert Compero Expert Compero

Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również

  • Monika Słupczyńska

Każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników ma obowiązek odprowadzać składki do ZUS-u. Wśród nich jest składka wypadkowa, dla której charakterystyczne jest to, że nie ma ona...

  • Monika Słupczyńska

Bank, ubezpieczyciel albo fundusz emerytalny niezasadnie odrzucił twoją reklamację albo potrzebujesz wsparcia w postępowaniu sądowym przeciwko jednej z tych instytucji? Zwróć się o pomoc do...

  • Patrycja Kowalewska

NNW, czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków to polisa, która jak wszystkie inne ubezpieczenia ma na celu zapewnić osobie ubezpieczonej poczucie komfortu i...