ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Wyłączenia i limity w ubezpieczeniach NNW

Ubezpieczenie NNW zapewnia szeroki zakres ochrony osobom, które rozsądnie podchodzą do finansowego zabezpieczania swojej przyszłości.

Jeśli zależy nam na tym, by nie płacić z własnej kieszeni za leczenie poważnych urazów, które trwale uniemożliwią nam wykonywanie pracy zarobkowej, pozbawiając dochodów, NNW będzie produktem, którego szukamy.

Warto jednak pamiętać, że mimo poniesienia przez nas dużych kosztów np. na rehabilitację po wypadku, ubezpieczyciel może zwrócić nam tylko część wydanej przez nas kwoty. Ponadto skutki nie wszystkich nieszczęśliwych wypadków będą uprawniały do otrzymania pomocy finansowej.

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela

By zabezpieczać się przed wyłudzeniami i nadużyciami ze strony klientów, a także by ograniczyć własne ryzyko finansowe, ubezpieczyciele wprowadzają do umów zastrzeżenia o wyłączeniu odpowiedzialności w konkretnych sytuacjach.

Najczęściej pieniądze nie zostaną wypłacone, gdy ubezpieczony dozna uszczerbku na zdrowiu wskutek:

 • popełnienia/próby popełnienia samobójstwa,

 • popełnienia/próby popełnienia przestępstwa,

 • prowadzenia pojazdów bez wymaganych uprawnień,

 • wpływu środków odurzających (w tym: alkoholu, narkotyków i środków psychotropowych i dopingujących),

 • niewłaściwego leczenia,

 • chorób zawodowych,

 • chorób przewlekłych,

 • uprawiania sportów wyczynowych (zwykle można wykupić w tym celu dodatkowa ochronę),

 • posługiwania się materiałami pirotechnicznymi (np. petardami)

 • ataków epilepsji,

 • zaburzeń nerwowych i psychicznych,

Limity w wypłacie świadczeń NNW

Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela to górna granica kwotowa, do jakiej osoba ubezpieczona może otrzymać świadczenie z tytułu NNW.

Zarówno suma ubezpieczenia, jak i limity wpłat są określane w umowie ubezpieczenia. Wpływ na ich wysokość ma sam klient, który podczas podpisywania umowy wybiera najdogodniejsze dla siebie warunki polisy - zwykle spośród dostępnych wariantów.

Pełna suma ubezpieczenia wypłacana jest w dwóch przypadkach:

 • 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu,

 • śmierci ubezpieczonego.

Gdy ubezpieczony dozna w wyniku wypadku częściowego uszczerbku na zdrowiu, otrzymuje świadczenie w oparciu o wytyczne określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).

Towarzystwa ubezpieczeniowe stosują 1,2 lub 3 warianty naliczania wysokości świadczeń:

 • kwota odszkodowania jest iloczynem sumy ubezpieczenia i procentowego trwałego uszczerbku na zdrowiu (np. uszczerbek określony na 15% przy sumie ubezpieczenia 100 tys. zł oznaczałby wypłatę równą 15 tys. zł),

 • wysokość świadczenia podwyższana jest o wyznaczony współczynnik, zależnie od rozmiarów uszczerbku,

 • wypłata dotyczy listy zdarzeń wymienianych w tabeli oceny oceny uszczerbku na zdrowiu, znajdującej się w OWU, po wystąpieniu których wypłacana jest przyporządkowana wartość procentowa sumy ubezpieczenia (np. 10% sumy ubezpieczenia należne jest w przypadku utraty kciuka, 5% - innego palca).

Limity wypłat w polisach NNW obowiązują głównie w przypadku świadczeń dodatkowych. Te z kolei dostępne są jedynie w przypadku wykupienia rozszerzonych wariantów ubezpieczenia.

Ograniczeniom kwotowym i procentowym podlegają zwykle:

 • zwrot kosztów leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego,

 • zakup lekarstw i środków opatrunkowych,

 • zwrot kosztów nabycia protez (zazwyczaj do 20% sumy ubezpieczenia, ale nie więcej niż 4 tys. zł),

 • zwrot kosztów rehabilitacji (np. 5% sumy ubezpieczenia, do maksymalnie 1 tys. zł),

 • dzienny zasiłek szpitalny,

 • dzienny zasiłek wypłacany podczas okresowej niezdolności do pracy/nauki.

Pamiętajmy, że dobrze dobrana polisa NNW jest produktem, którego posiadanie niesie za sobą duże korzyści. Dzieje się tak między innymi dlatego, że odszkodowanie wypłacane jest niezależnie od innych świadczeń przysługujących poszkodowanemu z innych źródeł, np. ZUS-u, OC czy innego NNW.

Chcesz wykupić tanie NNW, które pozwoli Ci spać spokojnie? Zadzwoń do doradców compero.pl i dowiedz się o bieżących ofertach ubezpieczeniowych.

Expert Compero Expert Compero

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również