ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Wyłudzenie odszkodowania z ubezpieczenia pojazdu – co warto wiedzieć?

Każdego roku dochodzi do kilku tysięcy wyłudzeń odszkodowania z ubezpieczenia OC i AC. Zgodnie z aktualnymi statystykami co dziesiąte odszkodowanie jest wyłudzone, a łączna ich suma szacowana jest na ponad 100 milionów złotych. Co grodzi za wyłudzenie odszkodowania? Jak się przed tym bronić? Jak z tym problemem radzą sobie firmy ubezpieczeniowe? Odpowiedzi zarówno na te, jak i wiele innych pytań znajdziesz w dalszej części artykułu.

 

Wyłudzenie odszkodowania OC i AC - najczęstsze metody działania nieuczciwych kierowców

Wymuszenie odszkodowania jest obecnie jednym z najczęściej popełnianych przestępstw. Wbrew ogólnie panującym przekonaniom, stratne na tym są nie tylko towarzystwa ubezpieczeniowe, ale też uczciwi kierowcy, którzy bardzo często są nieświadomi tego, że padli ofiarą oszustwa.

Jesteś ciekaw, jakie są najpopularniejsze sposoby wyłudzenia odszkodowania z ubezpieczenia OC? Zaliczamy do nich między innymi:

Celowe spowodowanie zdarzenia objętego umową ubezpieczenia

Próby wyłudzenia odszkodowań komunikacyjnych bardzo często są wynikiem celowego i świadomego działania oszustów. Nierzadko to właśnie oni ponoszą winę za spowodowanie kolizji drogowej, za którą winą obarczają innego kierowcę, tylko po to, aby otrzymać odszkodowanie z OC współuczestnika stłuczki. Gwałtowne hamowanie i cofanie, pozorne ustąpienie pierwszeństwa, a także zajechanie drogi - właśnie tak nieuczciwi kierowcy wymuszają kontakt pomiędzy pojazdami. Niekiedy zdarza się również tak, że dwóch kierowców po prostu umawia się ze sobą na stłuczkę. Biorąc pod uwagę wysokość odszkodowania z OC oraz AC, celowe uszkodzenie auta bywa niezwykle opłacalnym rozwiązaniem. Natomiast jeśli chodzi o ubezpieczenia nieruchomości, to tutaj z reguły do czynienia mamy z celowym podpaleniem lub zalaniem mieszkania, domu bądź innego lokalu użytkowego.

 

Zawyżanie wartości szkody

Drobna stłuczka może przytrafić się każdemu, niezależnie od wieku i doświadczenia w prowadzeniu pojazdów. Niestety kierowcy bardzo często próbują przypisać do skutków zaistniałej kolizji, uszkodzenia, które powstały dużo wcześniej. Co więcej, dotyczy to także osób z indywidualnym ubezpieczeniem na życie, wówczas symulują oni dolegliwości zdrowotne po wypadkach, tak by wyłudzić możliwie jak największą kwotę odszkodowania.

 

Wymyślenie zdarzenia/wyłudzenie odszkodowania z OC sprawcy

Jak się okazuje nie wszyscy kierowcy, którzy podjęli się próby wyłudzenia ubezpieczenia, rzeczywiście uczestniczyli w kolizji drogowej. Wielu z nich po prostu sfingowało stłuczkę, po to, by wymusić odszkodowanie komunikacyjne. W większości przypadków dotyczy to kierowców, nieposiadających Autocasco, które umożliwiłoby im pokrycie kosztów naprawy uszkodzonego w innych okolicznościach pojazdu. Co więcej, oszuści zazwyczaj działają w zmowie z innym kierowcą, który to dobrowolnie przyznaje się do spowodowania szkody, tak aby firma ubezpieczeniowa nie mogła powołać się na wyłączenie odpowiedzialności.

 

Podawanie nieprawdziwych informacji we wniosku o ubezpieczenie

To jedna z najłatwiejszych i zarazem najczęściej stosowanych metod wymuszenia odszkodowaniaprzez nieuczciwych klientów. Polega na tym, że osoba wykupująca polisę na życie bądź pojazd, wypełniając formularz, celowo podaje fałszywe dane, dotyczące np. zmagania się z ciężką chorobą przewlekłą, ale nie tylko. Oszuści nierzadko zatajają również fakt, że ubezpieczane auto posiada już uszkodzenia będące wynikiem wcześniejszej kolizji. Zastanawiasz się dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta, w większości przypadków, kierowcy niedługo po podpisaniu umowy, zgłaszają szkodę do ubezpieczyciela celem uzyskania pieniędzy na pokrycie kosztów leczenia lub naprawy mienia.

Poniżej przedstawiliśmy również najpowszechniejsze metody wyłudzania odszkodowania z AC. Należą do nich:

 

Kradzież samochodu

Istnieje wiele różnych sposobów na wyłudzenie odszkodowania AC, ci najbardziej odważni często decydują się na sfingowanie kradzieży własnego samochodu. Jesteś ciekaw, jak wygląda to w praktyce? Otóż przed „kradzieżą” pojazdu, jego właściciel udaje się do wybranej firmy ubezpieczeniowej celem zakupienia polisy AC na niezwykle atrakcyjnych warunkach. Następnie po pewnym czasie zuchwały posiadacz fikcyjnie skradzionego auta, zawiadamia ubezpieczyciela o zaistniałym zajściu, domagając się jednocześnie wypłaty odszkodowania w ramach zawartej umowy AC. Co się dzieje tak naprawdę z samochodem? Otóż w większości przypadków, pojazd po kilku tygodniach spędzonych w kryjówce, trafia na nielegalne złomowisko, gdzie rozbierany jest na części, celem ich sprzedaży.

 

Wymuszenie odszkodowania przez warsztat

Próba wyłudzenia odszkodowania przez warsztat jest dosyć często spotykanym zjawiskiem w naszym kraju. W tym przypadku właściciele serwisów naprawy pojazdów korzystają oczywiście na rozliczeniu w formie bezgotówkowej. Jak zatem dochodzi do oszustwa? Wbrew pozorom to nic trudnego. Nieuczciwy warsztat samochodowy rozliczający się bezpośrednio z danym towarzystwem ubezpieczeniowym umieszcza na fakturze naprawy, których w rzeczywistości nie wykonał, tak by dodatkowo zwiększyć przewidywane koszty naprawy.

 

Wyłudzenie odszkodowania a kodeks karny

Oszustwo ubezpieczeniowe, czyli wyłudzenie odszkodowania stanowi przestępstwo przeciw obrotowi gospodarczemu, do czego odnoszą się przepisy Kodeksu karnego.

Zgodnie z treścią Art.298:

§ 1. Kto, w celu uzyskania odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia, powoduje zdarzenie będące podstawą do wypłaty takiego odszkodowania, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie zapobiegł wypłacie odszkodowania.
 

 

Jak skutecznie bronić się przed wyłudzeniem odszkodowania OC?

Biorąc pod uwagę pomysłowość oszustów, uchronienie się przed próbą wyłudzenia odszkodowania z ubezpieczenia OC i AC jest niezwykle trudnym zadaniem. Jednym ze skuteczniejszych rozwiązań, które cieszy się coraz większym uznaniem wśród polskich kierowców, jest zamontowanie w samochodzie rejestratora wideo. To właśnie dzięki temu niewielkiemu urządzeniu, w razie kolizji bądź wypadku drogowego, łatwiej nam będzie udowodnić swoją niewinność, udaremniając jednocześnie próbę wymuszenia odszkodowania.

Oprócz tego, każdy dobry i przede wszystkim odpowiedzialny kierowca powinien wykazać się jak najlepszą czujnością na drodze, zwracając szczególną uwagę na innych, podejrzanie zachowujących uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza tych, których auta są widocznie uszkodzone. W takich sytuacjach, najrozsądniejszym z możliwych rozwiązań jest wezwanie na miejsce zdarzenia policji, celem złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa wyłudzenia z ubezpieczenia OC.

 

W jaki sposób towarzystwa ubezpieczeniowe zapobiegają wyłudzeniom odszkodowań z ubezpieczeń OC i AC?

O wiele lepiej z nieuczciwymi kierowcami radzą sobie firmy ubezpieczeniowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każda z nich może domagać się dopłaty wyznaczonej sumy pieniędzy do składki zakupionej polisy. Dotyczy to głównie klientów, którzy wypełnili wniosek, posługując się nieprawdziwymi danymi, o czym więcej mówi nam treść Art. 8a ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych:

 „Jeżeli ubezpieczający nie podał zakładowi ubezpieczeń znanych sobie okoliczności, o które zakład ubezpieczeń zapytywał przed zawarciem umowy ubezpieczenia obowiązkowego i które pociągają za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego, zakład ubezpieczeń ma prawo żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki ubezpieczeniowej z uwzględnieniem zwiększenia prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego wskutek okoliczności niepodanych do jego wiadomości.(...)“.

W sytuacji, kiedy zawarte w treści wniosku informacje wzbudzają wątpliwości ubezpieczyciela, firma przed podpisaniem umowy może zlecić przeprowadzenie obowiązkowego przeglądu pojazdu. Jeśli warunek ten nie zostanie spełniony z winy kierowcy, wówczas ubezpieczyciel odmawia zawarcia umowy.

Wiele towarzystw ubezpieczeniowych przed wypłaceniem odszkodowania zbiera całą dokumentację, na którą składają się między innymi oświadczenia policji, zeznania światków, opinie i analizy eksperckie. W skrajnych przypadkach oraz podejrzeniu próby wyłudzenia odszkodowań komunikacyjnych ubezpieczyciel z reguły odmawia wypłaty całości odszkodowania lub pewnej jego części. Wówczas klient może złożyć reklamację i zgłosić sprawę do sądu. Co więcej, warto tutaj wspomnieć również o tym, że firmy ubezpieczeniowe kontrolują nie tylko samych kierowców, ale też i warsztaty samochodowe.

Innym skutecznym rozwiązaniem często wykorzystywanym przez zakłady ubezpieczeń jest zastosowanie tzw. karencji. To nic innego, jak okres liczony od dnia zawarcia umowy, w którym odszkodowanie nie zostanie wypłacone. Zazwyczaj jest ona stosowana w polisach mieszkaniowych oraz ubezpieczeniach na życie, a jej głównym celem jest zapobieganie zawieraniu umów już po zaistnieniu szkody.

Podsumowując, wyłudzanie odszkodowania z ubezpieczenie OC i AC jest dosyć powszechnym zjawiskiem w naszym kraju. Z każdym rokiem liczba zgłoszonych przypadków próby wyłudzenia odszkodowania wzrasta, w wyniku czego największe straty ponoszą zarówno towarzystwa ubezpieczeniowe, jak i przestrzegający przepisów ruchu drogowego, uczciwi kierowcy.  Chcąc wyłudzić odszkodowanie, oszuści często fingują kolizje bądź kradzieże, wymuszają kolizje drogowe z innymi uczestnikami ruchu, zawyżają szkody materialne i osobowe.

 

Monika Słupczyńska Monika Słupczyńska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również