ikonka palmy
Ubezpieczenie turystyczne

Zamów bezpłatną rozmowę z naszym konsultantem lub przejdź do kalkulatora i wybierz oferty dla siebie!

Wypadek na nartach - jak najszybciej uzyskać odszkodowanie?

Szaleństwa na stoku niestety sprzyjają różnego rodzaju wypadkom, urazom, skręceniom czy złamaniom. Najlepszym zabezpieczeniem w takich sytuacjach jest wykupienie ubezpieczenia turystycznego. Polisa taka powinna zawierać gwarancję pokrycia kosztów leczenia w kraju, w którym aktualnie przebywamy. W ramach kosztów leczenia powinien być także finansowany transport medyczny do ojczyzny oraz długotrwały pobyt w szpitalu.

Pamiętaj o NNW i OC

Polisa turystyczna powinna zawierać w pakiecie ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Jest to świadczenie wypłacane po zakończeniu leczenia, którego wysokość opiera się na oszacowaniu procentowego stałego uszczerbku na zdrowiu w stosunku do sumy ubezpieczenia.

Bardzo ważnym elementem ubezpieczenia turystycznego jest polisa OC. Odszkodowanie w ramach niej jest wypłacane osobie, której wyrządziliśmy szkodę materialną bądź cielesną podczas wypadku na stoku. Może to być zapłata za zniszczony kombinezon czy sprzęt, lecz również za leczenie i rehabilitację, a nawet dożywotnia renta.

Jak zachować się po wypadku na stoku?

Jak mamy się zachować, gdy ulegniemy wypadkowi na stoku? Powinniśmy mieć zawsze pod ręką numer telefonu do Centrum Pomocy. Jest on niezbędny, by powiadomić odpowiednie służby o wypadku. Numer taki najlepiej wpisać do swojego telefonu.

Drugą sprawą, o której powinniśmy pamiętać, jest poproszenie znajomych lub przyjaciół o zgromadzenie dowodów wypadku na miejscu zdarzenia. Bardzo przydatne mogą być ich nagrania z telefonu lub zdjęcia, które uchwyciły niefortunne zdarzenie.

Gdy w pobliżu znajdowali się świadkowie, warto poprosić o ich numer telefonu, by mogli zaświadczyć o przebiegu wypadku.

W przypadku jakiegokolwiek zdarzenia na stoku, nawet na pozór niegroźnego, najważniejsze jest skontaktowanie się ze służbami medycznymi. W sytuacji, gdy doznaliśmy niewielkich obrażeń i sami wróciliśmy ze stoku, również powinniśmy zgłosić się do lekarza. Niezastosowanie się do zaleceń służby medycznej może być powodem odmowy wypłaty odszkodowania. 

Kiedy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie?

Na zgłoszenie zdarzenia ubezpieczycielowi mamy:

- 7 dni w przypadku poniesienia kosztów leczenia,

- 14 dni od momentu wystąpienia szkody, gdy sprawa dotyczy NNW.

Towarzystwo ubezpieczeniowe rozpatrzy nasz wniosek tylko w przypadku, gdy będzie on poparty dowodami. W związku z tym, bardzo ważne jest zbieranie wszystkich rachunków potwierdzających nasze wydatki związane ze szkodą. Ubezpieczyciel pokryje tylko udokumentowane koszty.

Na decyzję o wypłacie odszkodowania towarzystwo ubezpieczeniowe ma 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.

Expert Compero Expert Compero

ikonka palmy
Ubezpieczenie turystyczne

Zamów bezpłatną rozmowę z naszym konsultantem lub przejdź do kalkulatora i wybierz oferty dla siebie!

Planujesz urlop? Pamiętaj o ubezpieczeniu na czas swojej podróży.
Oblicz składkę

Przeczytaj również