ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Wyrejestrowanie pojazdu - kto może to zrobić i ile kosztuje wyrejestrowania auta?

Wyjaśniamy, gdzie zgłosić sprzedaż auta oraz jak przeprowadzić wyrejestrowanie pojazdu po sprzedaży, darowiźnie, kradzieży lub jego całkowitej utracie wskutek pożaru.

 

Kto może wyrejestrować samochód?

Wyrejestrowanie samochodu jest możliwe nie tylko przez samego właściciela pojazdu, ale również przez jego pełnomocnika, o ile posiada przy sobie upoważnienie do wyrejestrowania pojazdu.

W przypadku współwłasności aut formalności może dopełnić jeden z posiadaczy, o ile posiada pełnomocnictwa od pozostałych współwłaścicieli samochodu.

 

Upoważnienie do wyrejestrowania pojazdu

By go udzielić, wystarczy pobrać formularz z internetu albo spisać je własnymi słowami na kartce, np. w poniższy sposób:

Ja, niżej podpisany, upoważniam ___, legitymującym się ___ do wyrejestrowania w wydziale komunikacji w ___ pojazdu ___,

a następnie należy je podpisać i zanieść upoważnienie do wydziału komunikacji.

Pełnomocnictwa możemy udzielić dowolnej osobie.

Ile kosztuje pełnomocnictwo do wyrejestrowania pojazdu?

Koszt ustanowienia pełnomocnictwa to 17 zł lub 22 zł w przypadku pełnomocnictwa poświadczonego za zgodność z oryginałem.

Upoważnienie udzielone członkom rodziny (mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu) jest wolne od opłaty skarbowej.

 

Gdzie zgłosić sprzedaż auta?

Co po sprzedaży auta? Czy trzeba zgłaszać sprzedaż samochodu? Tak - bez wyjątków. Fakt sprzedaży należy zgłosić do urzędu miasta, starostwa powiatowego (jeśli mieszka w mieście na prawach powiatu) lub urzędu dzielnicy (obowiązuje mieszkańców Warszawy).

 

Ile czasu na wyrejestrowanie samochodu?

Po zbyciu pojazdu jego dotychczasowy właściciel ma 30 dni na wyrejestrowanie go w urzędzie.

 

Jak wyrejestrować samochód?

Co potrzeba do wyrejestrowania auta? W celu wyrejestrowania samochodu, zgłoś się do miejsca jego ostatniej rejestracji, czyli wydziału komunikacji urzędu właściwego dla twojego miejsca zamieszkania (starostwa powiatowego, urzędu miasta lub dzielnicy) z następującymi dokumentami:

 • druk AO-05-01z - formularz możesz pobrać z internetu (np. strony obywatel.gov.pl) lub otrzymasz w urzędzie,
 • dowodem tożsamości (dowód osobisty, paszport, a w przypadku cudzoziemców: karta pobytu),
 • dowód uiszczenia opłaty za decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu,
 • dodatkowe dokumenty, zależnie od powodu wyrejestrowania pojazdu.

Dokumenty możesz dopełnić osobiście w urzędzie, przesłać je pocztą tradycyjną lub złożyć internetowo, o ile urząd oferuje taką możliwość i posiada elektroniczną skrzynkę podawczą.

 

Wyrejestrowanie samochodu po sprzedaży za granicę?

Jak wyrejestrować samochód po sprzedaży? Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu po sprzedaży za granicę lub darowaniu auta osobie mieszkającej poza Polską uzupełnij następującymi załącznikami:

 • dokument potwierdzający zbycie pojazdu (umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny),
 • oświadczenie o zbyciu, spisane samodzielnie, a także kopia dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie auta za granicą.

 

Jak wyrejestrować auto po kradzieży?

Jeśli twój samochód padł łupem złodziei, wyrejestrowanie pojazdu po kradzieży będzie możliwe, jeśli dostarczysz dodatkowo:

 • własnoręcznie spisane oświadczenie, w którym zawrzesz, że auto zostało skradzione, a ty jesteś świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego),
 • zaświadczenie policyjne potwierdzające zgłoszenie kradzieży, a jeśli dochodzenie zostało umorzone – stosowne postanowienie policji,
 • dowód rejestracyjny auta,
 • karta pojazdu (o ile została wydana).

 

Jak wyrejestrować samochód po kasacji za granicą?

Jeśli twój samochód został zniszczony poza granicami Polski, wyrejestrowanie auta po kasacji za granicą będzie wymagało przedłożenia następujących dokumentów:

 • dokumentu potwierdzającego zniszczenie pojazdu za granicą,
 • dowodu rejestracyjnego,
 • karty pojazdu (o ile została wydana),
 • tablic rejestracyjnych.

 

Jak wyrejestrować pojazdu po pożarze?

Jeżeli auto spłonęło lub zostało utracone z innej przyczyny, wymagane będzie dostarczenie:

 • dokumentu potwierdzającego utratę pojazdu w sposób trwały,
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu (o ile została wydana),
 • tablice rejestracyjne,
 • dowód wpłaty na rzecz gminy – opłata jest pobierana na utrzymanie czystości i porządku w gminie.

 

Wyrejestrowanie auta po demontażu

Jeśli samochód przekazałeś do stacji demontażu lub punktu zbierania odpadów, powinieneś zgromadzić:

 • zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu przez dany punkt,
 • dowód rejestracyjny,
 • kartę pojazdu (o ile została wydana),
 • tablice rejestracyjne.

 

Wyrejestrowanie samochodu po wycofaniu z obiegu

W tym wypadku wystarczy jeden z wymienionych niżej dokumentów:

 • dokument potwierdzający wycofanie auta z obiegu (np. oświadczenie producenta pojazdu),
 • dokument potwierdzający wykupienie pojazdu wycofanego z obiegu, jeśli auto zostało odkupione przez firmę, która je do obiegu wprowadziła,
 • decyzja administracyjna o wycofaniu pojazdu z obiegu (poświadczona kopia).

 

Wyrejestrowanie samochodu bez złomowania

Zastanawiasz się, czy można wyrejestrować samochód oraz jak wyrejestrować samochód bez złomowania, tak, aby zachować je dla siebie? W Polsce to niemożliwe. Wyrejestrowanie pojazdu może nastąpić tylko po jego kasacji lub przekazaniu do demontażu albo wywiezieniu za granicę.

 

Jak złożyć wniosek o wyrejestrowanie pojazdu?

We wniosku o wyrejestrowanie pojazdu należy zamieścić:

 • miejscowość i datę złożenia wniosku,
 • dane właściciela lub współwłaścicieli pojazdu (konsumenci: imię i nazwisko, adres, PESEL, firmy: nazwę, adres, REGON),
 • żądanie: Wnoszę o wyrejestrowanie następującego pojazdu: ___,
 • dane pojazdu (rodzaj i przeznaczenie, markę, typ, model, rok produkcji, numer VIN/nr nadwozia (podwozia), numer silnika, dotychczasowy numer rejestracyjny, numer karty pojazdu),
 • załączniki poprzedzone sformułowaniem: Do wniosku załączam następujące dokumenty: ___,
 • podpis właściciela pojazdu.

Jeśli wniosek zgłasza cudzoziemiec bez ustalonego numer PESEL, zamiast tej danej wpisują datę urodzenia.

 

Ile kosztuje wyrejestrowanie pojazdu?

Opłata za wydanie decyzji wynosi 10 zł. Można ją uregulować w kasie urzędu lub przelewem na jego konto.

Pamiętaj! Po uiszczeniu opłaty zachowaj dowód wpłaty.

 

Ile trwa oczekiwanie na decyzję?

Decyzja o wyrejestrowaniu samochodu zostanie wydana przez urząd do miesiąca, licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku. W szczególnych przypadkach czas ten może zostać wydłużony do dwóch miesięcy. Gotowy dokument będziesz mógł odebrać osobiście lub zlecić przesłanie go pocztą.

 

Ponowna rejestracja pojazdu

Właściciel samochodu osobowego, który został wyrejestrowany, możesz ponownie go zarejestrować w następujących przypadkach:

 • odzyskania samochodu po kradzieży,
 • pojazdu zabytkowego,
 • pojazdu unikatowego (w opinii rzeczoznawcy, dotyczy aut co najmniej 25-letnich) lub o dużym znaczeniu dla historii motoryzacji,
 • auta sprowadzonego z powrotem do kraju po wcześniejszej sprzedaży za granicę.

 

Czasowe wyrejestrowanie pojazdu

Ze względu na to, że po wyrejestrowaniu samochodu nie ma możliwości jego ponownej rejestracji (z wyjątkiem przypadków opisanych wcześniej), prawo dopuszcza skorzystanie z instytucji czasowego wycofania pojazdu z ruchu. Opcja ta jest jednak dostępna tylko dla:

 • samochodów ciężarowych oraz przyczep pow. 3,5 tony,
 • ciągników samochodowych,
 • pojazdów specjalnych,
 • autobusów.

Czasowe wyrejestrowanie może trwać w okresie od dwóch miesięcy do czterech lat, a opłata za wydanie stosownej decyzji wycofania wynosi od 80 zł do 150 zł, według schematu 80 zł plus:

 • dodatkowe 4 zł za każdy kolejny miesiąc z przedziału 3-12 miesięcy,
 • dodatkowe 2 zł za każdy kolejny miesiąc z przedziału 13-24 miesięcy,
 • dodatkowe 0,25 zł za każdy kolejny miesiąc z przedziału 25-48 miesięcy.

Wybierając krótszy niż maksymalny okres wycofania pojazdu z ruchu, jego właściciel może w dowolnym czasie skorzystać z możliwości przedłużenia lub skrócenia pierwotnego okresu wycofania.

Przepisy dotyczące rejestracji, w tym wyrejestrowywania pojazdów, określa Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1522).

Anna Buczkowska Anna Buczkowska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również