ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Zabezpiecz przyszłość dziecka

Zabezpiecz przyszłość dziecka

Każdy rodzic chciałby dać swojemu dziecku wszystko co najlepsze i zapewnić mu wygodny start w dorosłe życie. Jak to zrobić? Wśród różnych sposobów długoterminowego oszczędzania lub inwestowania do dyspozycji są również tzw. polisy posagowe.

Dziecko zawsze oznacza duże wydatki – od mnóstwa niezbędnych elementów wyprawki noworodka, aż po inwestycje w wykształcenie młodego człowieka. A przecież rodzice chcieliby zapewnić swoim pociechom nie tylko zaspokojenie wszelkich bieżących potrzeb w życiu, ale też stworzyć poduszkę finansową, która pomoże mu się usamodzielnić.

Mając na uwadze znaczne sumy jakie są w tym celu potrzebne, warto odpowiednio wcześniej zatroszczyć się o zdobycie środków, które pomogą młodemu człowiekowi stanąć na nogi w dorosłym życiu.

Grosz do grosza…

Samodzielne odkładanie lub inwestowanie drobnych sum jest niezłym sposobem na zgromadzenie w przyszłości wystarczającej kwoty. Na rynku można znaleźć najróżniejsze produkty oszczędnościowe: lokaty, plany systematycznego oszczędzania itp. Co odważniejsi rodzice mogą również zacząć inwestować, licząc na to, że dzięki funduszom w końcu uda im się zebrać odpowiednio dużo pieniędzy.

Co jednak, jeśli w tym czasie dziecko poważnie zachoruje i ogromne środki na jego leczenie potrzebne będą wcześniej? Lub, co gorsze, jeśli w wyniku splotu nieszczęśliwych okoliczności, zostanie ono osierocone zanim rodzice zdążą odłożyć dla niego jakieś zabezpieczenie finansowe na przyszłość?

…a może polisa?

Na takie ewentualności przygotowane są tzw. polisy posagowe. Pozwalają one, dzięki wpłacanym regularnie niewielkim sumom, stworzyć budżet, który dziecko otrzyma wchodząc w dorosłe życie. W zależności od produktu kwota ta może być wypłacona, jednorazowo lub w ratach, kiedy dziecko pójdzie na studia, ukończy graniczny wiek lub założy własną rodzinę.

Jednocześnie, dzięki swojej ubezpieczeniowej konstrukcji produkty tego typu zapewniają zabezpieczenie w trudnych sytuacjach losowych. Dziecko jest więc chronione finansowo również na wypadek np. śmierci rodziców.

Wiele polis tego typu część środków przeznacza na inwestycje. Możliwe jest więc uzyskanie, na koniec okresu umownego, dodatkowych zysków wypracowanych dzięki inwestowaniu w fundusze.

Jaka?

Przykładem takiego produktu jest m.in. nowy na rynku Dobry Start Juniora z oferty Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Polisa jest dostępna w oddziałach Domu Inwestycyjnego Xelion.
Dobry Start Juniora jest ubezpieczeniem na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem  Kapitałowym. Wykupu polisy mogą nie tylko dokonać rodzice czy dziadkowie, ale też osoby niespokrewnione z dzieckiem – może ono zostać wskazane jako uposażone bez konieczności przedstawiania zgody rodziców. W momencie sfinalizowania umowy ubezpieczenia, obejmowane ochroną dziecko może mieć od 0 do 13 lat. Wraz z ukończeniem przez nie 25 lat kończy się natomiast maksymalny czas trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Przy zakupie polisy Dobry Start Juniora wybrane zostaje zdarzenie, które spowoduje wypłatę środków. Wśród zamkniętego katalogu takich zdarzeń są m.in.: wejście dziecka w związek małżeński, rozpoczęcie studiów czy też ukończenie 18 lub 25 lat.

Produkt daje możliwość gromadzenia oszczędności w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych, indywidualnie wybranych przez klienta z kilkudziesięciu dostępnych UFK. Ich aktywa stanowią jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, zarządzane przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI). Polisy tego typu pozwalają wybierać wśród różnorodnych funduszy o zróżnicowanym poziomie ryzyka. UFK z ich otwartą architekturą i transparentnością pozwalają dokonać prostego wyboru strategii i na bieżąco poddawać ją weryfikacji.

Minimalna jednorazowa składka to 10 000 zł. Produkt nie wymaga regularnego wpłacania składek, możliwe są jednak dodatkowe wpłaty, które zostaną zainwestowane w wybrane przez klienta UFK. Istnieje również możliwość wypłaty przez klienta części środków przed zakończeniem polisy. Ponadto klient może dokonać konwersji, czyli zmian w strukturze swojego portfela UFK. Osiągnięte zyski opodatkowane są podatkiem od zysków kapitałowych.

W sytuacji śmierci osoby, która zakupiła polisę, uposażone dziecko otrzyma 5 proc. wartości rachunku. Pozostałe 95 proc. będzie  natomiast raz na pół roku indeksowane według stopy 60-proc. WIBOR-u 6M, aż do czasu, gdy zajdzie wskazana w polisie sytuacja powodująca wypłatę środków. Wstępna opłata od podstawowej składki jest równa 4 proc. W ciągu 30 dni od zawarcia umowy klient ma możliwość odstąpienia od niej.

Gabriela Drzymalska Gabriela Drzymalska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również