ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Zasady rozwiązania umowy z AXA Życie

AXA Życie

W ofercie TU AXA Życie znaleźć można produkty ubezpieczeniowe, połączone z rozwiązaniami inwestycyjnymi. Pozwalają one zabezpieczać przyszłość finansową, ryzyko wystąpienia określonych zdarzeń czy stanowią formę pomnażania kapitału, ze świadomością ryzyka związanego z produktami inwestycyjnymi. Każda z tych polis daje nam jednak możliwość  rozwiązania umowy i zaprzestania ochrony.

Ze względu na dużą ilość proponowanych ubezpieczeń w AXA Życie sposób i warunki rozwiązania umowy mogą się od siebie nieco różnić, jednak ogólne postępowania mające na celu wypowiedzenie polisy zawsze przebiega w taki sam sposób.

OWU

Osoba zamierzająca rozwiązać umowę o dany produkt ubezpieczeniowy lub inwestycyjny w AXA Życie powinna w pierwszej kolejności zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU), gdzie znajdują się informacje odnoście terminów wypowiedzenia.

Należy mieć też świadomość, że z dniem rozwiązania umowy jakakolwiek ochrona ubezpieczeniowa przestaje nas obowiązywać. W przypadku produktów inwestycyjnych OWU określa też sposób wypłaty zgromadzonych środków i ewentualne koszty, jakie należy ponieść w związku z rezygnacją ze współpracy. Są to przede wszystkim opłaty likwidacyjne i opłaty od wykupu czy przewalutowania.

Forma wypowiedzenia

Wypowiedzenie ubezpieczenia powinno mieć formę pisemnego wniosku, który można wypełnić samodzielnie i przesłać na adres towarzystwa lub skorzystać z pomocy przedstawiciela lub pośrednika ubezpieczeniowego. W pierwszym przypadku konieczne jest dołączenie do wniosku kserokopii dowodu tożsamości. Sam dokument powinien zawierać nasze dane identyfikacyjne (dane właściciela polisy), numer polisy, a także określać sposób wypłaty środków (dla produktów inwestycyjnych). Taki sam wniosek należy złożyć zarówno w przypadku wypowiedzenia umowy, jak i odstąpienia od niej po okresie zapisanym w polisie. W oświadczeniu należy jednak zaznaczyć, jakie rozwiązanie nas interesuje.

Formularz wniosku dostępny jest na stronie AXA Życie TU.

Expert Compero Expert Compero

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również