ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Zgubiona karta pojazdu

Choć zgubiona karta pojazdu na co dzień nie stanowi dla kierowcy problemu, to może znacznie utrudnić sprzedaż samochodu. Jeśli zamierzasz w niedalekiej przyszłości wymienić auto na nowszy model, nie zwlekaj do ostatniej chwili i zawnioskuj o wtórnik karty pojazdu.

 

Karta pojazdu – co to jest i dlaczego jest tak ważna?

Karta pojazdu jest dokumentem, w którym zapisane są najważniejsze informacje o pojeździe (w tym marka, model, numer VIN, numer nadwozia), jego historii (np. zmiana tablic rejestracyjnych) i posiadaczach (byłych i obecnych). Karty pojazdu stosuje się wobec aut zarejestrowanych po 1 lipca 1999 roku. Każdy dokument jest opatrzony w indywidualny numer karty pojazdu.

 Z uwagi na ważkość dokumentu (niezbędny przy sprzedaży auta) zagubienie karty pojazdu może nieść za sobą przykre konsekwencje. Z tego powodu kartę pojazdu warto przechowywać w domu, nie narażając jej na zaginięcie, zniszczenie lub kradzież. Nie ma obowiązku wożenia jej w samochodzie. Zgubiona karta pojazdu może bowiem znacznie wydłużyć i utrudnić sprzedaż samochodu.

 

Gdzie jest numer karty pojazdu?

Seria i numer karty pojazdu jest nadrukowana znajduje się okładce dokumentu oraz każdej jego kartce (ale nie stronie) wewnętrznej.

Duplikat karty pojazdu – jak wypełnić wniosek o wtórnik?

W przypadku utraty dokumentu, właściciel samochodu może złożyć wniosek o wydanie wtórnika karty pojazdu. To duplikat karty pojazdu, który można uzyskać w wydziale komunikacji. Wyrobienie karty pojazdu będzie możliwe po złożeniu oświadczenia o utracie oryginału i prośby o wydanie wtórnika.

Formularz wniosku o wydanie wtórnika karty pojazdu uzyskasz w urzędzie lub pobierzesz z jego strony internetowej. Na druku znajdują się następujące pola do uzupełnienia:

 • dane właściciela pojazdu (i ewentualnego współwłaściciela): imię i nazwisko, adres zamieszkania,
 • dane pojazdu: marka i numer rejestracyjny,
 • powód złożenia wniosku: należy w nim wpisać, dlaczego właściciel stara się o wydanie wtórnika (np. zagubienie oryginału),
 • lista załączników – do wniosku należy załączyć:
  • dowód rejestracyjny auta,
  • oświadczenie właściciela samochodu o utracie karty pojazdu,
  • dotychczasowa karta pojazdu (jeśli została zniszczona),
  • dane importera, producenta lub podmiotu, który wydał kartę pojazdu (w przypadku utraty karty przed pierwszą rejestracją).

W przypadku współwłasności pojazdu wniosek o wyrobienie wtórnika może złożyć każdy ze współwłaścicieli, składając oświadczenie, że działa za zgodą większości współwłaścicieli lub udzielone przez nich pełnomocnictwo.

 

Karta pojazdu: cena wtórnika

Ile kosztuje wyrobienie karty pojazdu po utracie oryginału? Opłata za wydanie duplikatu karty pojazdu wynosi łącznie 75 zł, a opłata ewidencyjna to 0,50 zł. Łączny koszt ponoszony przez właściciela pojazdu to 75,50 zł. Jeśli w jego imieniu wniosek składa pełnomocnik, należy doliczyć do tego dodatkowe 17 zł za ustanowienie pełnomocnictwa.

Opłaty należy wnieść w kasie urzędu lub przelewem na wskazane przez urząd konta, dostarczając urzędnikowi potwierdzenie wpłaty.

 

Zagubiona karta pojazdu: duplikat w miesiąc

Czas oczekiwania na wydanie wtórnika karty pojazdu wynosi do 30 dni.

 

Brak karty pojazdu a sprzedaż auta

Sprzedawca ma obowiązek przekazać nabywcy kartę pojazdu wraz ze sprzedawanym samochodem. Choć sprzedaż auta bez karty pojazdu jest możliwa, to bez tego dokumentu kupujący nie będzie mógł przerejestrować na siebie auta.

Jeśli okaże się, że sprzedawca w dniu transakcji nie będzie posiadał karty pojazdu lub nowy właściciel auta zgubi ją zanim zdąży przerejestrować nabyty samochód, jeden z nich będzie musiał wyrobić wtórnik, do czego niezbędne będzie dostarczenie:

 • dowodu rejestracyjnego samochodu,
 • tablic rejestracyjnych,
 • zaświadczenia z urzędu, w którym pojazd był ostatnio zarejestrowany,
 • oświadczenie o zgubieniu karty pojazdu podpisane przez poprzedniego lub obecnego posiadacza auta.

 

Karta pojazdu: brak wydania dla starszych samochodów

Jeśli pojazd został wyprodukowany przed 1999 r., najprawdopodobniej nie posiada karty pojazdu. Informację o tym, czy została wydana, sprawdzisz w dowodzie rejestracyjnym, w którym powinna widnieć wzmianka: “numer karty pojazdu: karty pojazdu nie wydano”. Kupując taki samochód czy motocykl, nie będziesz musiał wyrabiać karty. Będziesz mógł przerejestrować go na siebie bez tego dokumentu.

 

Jak napisać oświadczenie o zagubieniu karty pojazdu?

Oświadczenie o zagubieniu karty pojazdu możesz spisać według poniższego schematu:

Ja, niżej podpisany, [twoje imię i nazwisko], zamieszkały [twój adres zamieszkania], legitymujący się dowodem osobistym seria [seria twojego dowodu osobistego] nr [numer twojego dowodu osobistego], wydanym przez [urząd, który wydał dokument], świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego, oświadczam, że [wpisz przyczynę wnioskowania o wtórnik, np. „zgubiłem kartę pojazdu”] pojazdu marki [wpisz markę auta], model [wpisz model auta], o numerze rejestracyjnym [podaj numer rejestracyjny samochodu], nr VIN [uzupełnij nr VIN pojazdu].
Jednocześnie oświadczam, że w przypadku odnalezienia ww. dokumentu zobowiązuję się niezwłocznego jego zwrotu do Wydziału Komunikacji i Transportu [nazwa urzędu, do którego składasz wniosek].

 

Karta pojazdu: zgubiona i odnaleziona

Jeśli już po otrzymaniu wtórnika lub złożeniu wniosku o jego wydanie odnajdziesz zagubioną wcześniej kartę pojazdu, powinieneś przekazać ją do wydziału komunikacji.

Patrycja Kowalewska Patrycja Kowalewska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również