ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Zgubione prawo jazdy - ile kosztuje wtórnik i gdzie go wyrobić?

Jeśli zniszczyłeś lub zgubiłeś prawo jazdy albo zostało ci skradzione, zastrzeż je, a następnie złóż wniosek o wydanie wtórnika prawa jazdy. Jeśli postąpisz zgodnie z naszymi instrukcjami, nowy dokument możesz mieć nawet za tydzień.

 

Zgubiłem prawo jazdy – co dalej?

Jeśli zgubiłeś swoje prawo jazdy lub zostało ci skradzione, w pierwszej kolejności zastrzeż utracony dokument. Gdzie zgłosić zgubienie prawa jazdy? Możesz dokonać tego w urzędzie lub przez ePUAP - a następnie zawnioskuj o wydanie jego wtórnika.

 

Zastrzeżenie prawa jazdy

Choć prawo jazdy nie jest dokumentem potwierdzającym tożsamość (potwierdza jedynie posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami), warto je zastrzec ze względu na zawarte w nim dane wrażliwe (imię i nazwisko, PESEL, zdjęcie). Istnieje ryzyko, że informacje te mogłoby zostać wykorzystane niezgodnie z prawem przez osobę trzecią, która weszłaby w posiadanie tego dokumentu (np. do oszustw kredytowych).

Zastrzec utracone prawo jazdy możesz w dowolnym oddziale banku. Nie trzeba mieć w konta w banku, w którym zgłaszamy zgubienie prawa jazdy lub kradzież dokumentu. Informację o utracie dokumentu bank przekazuje do Centralnej Bazy Danych Systemu Dokumenty Zastrzeżone, która następnie udostępni ją wszystkim bankom i firmom pożyczkowym korzystającym z Systemu.

 

Co to jest wtórnik prawa jazdy?

Wtórnik prawa jazdy to dokument, który będzie zawierał te same dane, co twoje dotychczasowe prawo jazdy.

Prawo do otrzymania wtórnika (za opłatą) mają na tych samych zasadach kierowcy, których dokument uległ zniszczeniu (jest nieczytelny), zagubieniu bądź kradzieży.

 

Prawo jazdy za granicą

Jeśli zgubiłeś lub skradziono ci zagraniczne prawo jazdy, polski urząd może wydać ci jego wtórnik, pod warunkiem, że utracone prawo jazdy zostało wydane przez kraj należący do Unii Europejskiej, a ty mieszkasz w Polsce.

 

Wydanie wtórnika prawa jazdy – jak złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie wtórnika prawa jazdy możesz złożyć:

 • w urzędzie – osobiście lub pocztą:
  • w urzędzie miasta właściwego dla miejsca zamieszkania (w przypadku miast na prawach powiatu),
  • w urzędzie dzielnicy (w przypadku Warszawy),
  • w starostwie powiatowych (w przypadku pozostałych miejscowości);
 • przez ePUAP:
  • wejdź na stronę ePUAP, przejdź do zakładki „Wydanie wtórnika prawa jazdy” i kliknij „Załatw sprawę” – system automatycznie przeniesie cię na stronę profilu zaufanego,
  • zaloguj się na konto profilu zaufanego – po zalogowaniu zostaniesz automatycznie przekierowany z powrotem na platformę ePUAP,
  • wypełnij wniosek o wydanie wtórnika i załącz niezbędne dokumenty (w tym zdjęcie),
  • kliknij „Dalej”, a następnie „Podpisz” – po wysłaniu wniosku otrzymasz UPP (urzędowe poświadczenie przedłożenia).

Do wniosku należy dołączyć aktualne zdjęcie– nie starsze niż sześć miesięcy – w rozmiarze 35x45 mm (w ePUAP: przesyłane w formie elektronicznej lub po dosłaniu go w formie papierowej na adres korespondencyjny urzędu). Fotografia musi być wykonana w kolorze, na jednolitym, jasnym tle i wyraźnie przedstawiać całą głowę (wizerunek nie dalej niż do górnej części barków), a zwłaszcza oczy.

Przesyłając wniosek przez ePUAP, należy go wydrukować, podpisać czarnym długopisem lub piórem, a następnie zapisać jego skan w formacie JPEG. Wymagana rozdzielczość pliku wynosi min. 300 pikseli szerokości i 111 pikseli wysokości.

Niezależnie od tego, czy składałeś wniosek o wydanie wtórnika prawa jazdy w urzędzie czy przez ePUAP, aktualny status sprawy możesz sprawdzić na stronie info-car.pl (właścicielem portalu jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych). By sprawdzić, czy wtórnik jest już gotowy do odebrania, podaj swoje dane: numer PESEL oraz imię i nazwisko.

 

Ile kosztuje wtórnik prawa jazdy?

Opłata za wydanie wtórnika wynosi tyle samo, ile za wyrobienie nowego prawa jazdy czyli 100,50 zł. Można ją wnieść w kasie urzędu lub przelewem, o ile dany urząd akceptuje płatności internetowe.

Dane potrzebne do realizacji przelewu online pobierzesz pod adresem: https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/platnosc-w-urzedzie.html. Wystarczy, że wybierzesz z listy dostępnych instytucji urząd właściwy dla twojego miejsca zamieszkania, a następnie zaznaczasz opcje: wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami → prawo jazdy → wydanie wtórnika prawa jazdy.

Wybierając przelew przy pomocy kreatora płatności dostępnego na info-car.pl, do opłaty administracyjnej i ewidencyjnej doliczana zostanie opłata manipulacyjna w wysokości dwóch złotych (co daje łączną kwotę do zapłaty: 102,50 zł). Jako metodę płatności elektronicznej możesz wybrać e-przelew, BLIK lub kartę płatniczą (akceptowane karty: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic). Płatności obsługiwane są przez eCard S.A. Po dokonaniu transakcji otrzymasz jej potwierdzenie w formacie PDF - po wygenerowaniu dokumentu wydrukuj go.

Uwaga! Potwierdzenie wpłaty będzie ci potrzebne przy składaniu wniosku o wydanie wtórnika.

 

Ile trwa wyrobienie prawa jazdy po kradzieży lub zgubieniu?

Szybkość otrzymania dokumentu zależy od sprawności pracy urzędu oraz liczby osób, znajdujących się w kolejce oczekujących. Ile czeka się na prawo jazdy? Standardowo na wydanie wtórnika prawa jazdy czeka się zwykle do dziewięciu dni roboczych od złożenia kompletnego wniosku, choć w wyjątkowych przypadkach (np. u osób z zakazem prowadzenia pojazdów) czas ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy.

 

Jakie dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o wtórnik?

Składając w urzędzie wniosek o wtórnik prawa jazdy, będziesz musiał udowodnić swoją tożsamość. Wystarczy do tego dowód osobisty, a jeśli go nie posiadasz (np. zostało skradzione wraz z prawem jazdy), będziesz potrzebował innego dokumentu (koniecznie ze zdjęciem) oraz zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy.

 

Gdy stare prawo jazdy się odnajdzie

Odnalazłeś zgubione prawo jazdy? Niestety po wyrobieniu wtórnika zgodnie z prawem starym dokumentem nie możesz się ani posługiwać, ani nawet zachować go na pamiątkę. Art. 98 Prawa o ruchu drogowym stanowi, że w razie odzyskania utraconego prawa jazdy jego posiadacz jest zobowiązany do zwrotu odnalezionego dokumentu do starosty.

Patrycja Kowalewska Patrycja Kowalewska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również