ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Zielona Karta – gdzie jest potrzebna i ile kosztuje?

Przed wyjazdem za granicę warto zaplanować odpowiednie działania, gwarantujące finansowe zabezpieczenie w przypadku strat spowodowanych na skutek kolizji drogowej. Na terenie wielu państw wymagana jest Zielona Karta, uprawniająca właściciela pojazdu do skorzystania z pomocy towarzystwa ubezpieczeniowego. Warto wiedzieć, jakie czynności należy podjąć w celu nabycia dokumentu.

Co to jest Zielona Karta?

Zielona Karta jest to międzynarodowy certyfikat ubezpieczeniowy, który jest wydawany  właścicielom pojazdów mechanicznych. Zielona Karta potwierdza, iż danej osobie przysługuje finansowa ochrona w ramach świadczenia OC zgodnie z prawem obowiązującym w konkretnym kraju, w którym posiadacz dokumentu przebywa.

Certyfikat może być wystawiony na okres co najmniej 15 dni. Państwa, uznające ten międzynarodowy dokument, zaliczane są do Systemu Zielonej Karty. Certyfikat obliguje towarzystwo ubezpieczeniowe do udzielenia finansowego wsparcia właścicielowi świadczenia, który spowodował straty osobom trzecim na skutek kolizji poza granicami RP. Zielona Karta wydawana jest w języku polskim oraz angielskim lub francuskim.

Gdzie wyrobić Zieloną Kartę?

Właściciel pojazdu może ją kupić w firmie, w której nabył on obowiązkowe świadczenie odpowiedzialności cywilnej. Przed wyjazdem za granicę należy skontaktować się ze swoim ubezpieczycielem i podać kraj, stanowiący cel podróży. Szczegółowe ustalenia na temat dokumentu zawarte są w OWU.

Dokument w niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych funkcjonuje pod inną nazwą. W Zielona Karta w AXA określana jest jako Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczenia Komunikacyjnego. Firmy Allianz i Warta używają natomiast oznaczenia Międzynarodowa Karta Ubezpieczenia Samochodowego. Zielona Karta w Link4 stanowi Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy. Dokument drukowany jest na zielonym papierze, stąd jego nazwa. Karta OC posiada również perforację, dzielącą certyfikat na dwie części. W przypadku kolizji drogowej dolny fragment dokumentu wydawany jest osobie poszkodowanej.

Gdzie jest potrzebna Zielona Karta?

System państw, które uznają dokument, obejmuje głównie europejskie obszary. W 14 krajach posiadanie Zielonej Karty jest obowiązkowe. Obligatoryjność dokumentu funkcjonuje na terenie:

 • Albanii,
 • Białorusi,
 • Bośni i Hercegowiny,
 • Czarnogóry,
 • Iranu,
 • Izraela,
 • Macedonii Północnej,
 • Maroka,
 • Mołdawii,
 • Rosji,
 • Czarnogóry,
 • Tunezji,
 • Turcji,
 • Ukrainy.

Obowiązek posiadania Zielonej Karty OC wynika z braku porozumienia wielostronnego pomiędzy Biurami Narodowymi wyżej wymienionych państw, zaliczanych do systemu certyfikatu. Osoby nieposiadające dokumentu, zobowiązane są do zakupu dodatkowego ubezpieczenia. 

Wyjazd samochodem za granicę warto dokładnie zaplanować, biorąc pod uwagę zasadniczy cel podróży i kraje, przez które należy przejechać, chcąc dotrzeć do określonego miejsca. Jeśli na terenie mijanych państw funkcjonuje zasada obligatoryjności Zielonej Karty, zakup dokumentu jest niezbędny. Rozwiązanie to niweluje ryzyko uiszczenia dodatkowych opłat związanych z obowiązkiem nabycia ubezpieczenia granicznego. Warto pamiętać, że Republika Kosowa położona w południowej Europie nie uznaje Zielonej Karty OC. W przypadku podróży do tego państwa, należy zakupić dodatkowe ubezpieczenie graniczne. Cena świadczenia uzależnione jest od okresu ochrony, przysługującego w ramach pakietu. Polisa na 15 dni kosztuje trzydzieści euro. W przypadku wariantu miesięcznego trzeba natomiast zapłacić 41 euro.

Które państwa uznają zasadę dobrowolności Zielonej Karty?

Wyjazd za granicę nie zawsze narzuca na właściciela pojazdu mechanicznego obowiązek wyrobienia międzynarodowego certyfikatu. Zielona Karta OC nie jest bowiem wymagana na terenie państw Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Dokumentu nie muszą więc wyrabiać osoby, planujące podróż m.in. do: Czech, Grecji, Austrii, Holandii, Węgier, Serbii, Niemiec, Rumunii, Irlandii, Portugalii czy Wielkiej Brytanii.  W tych państwach, w przypadku kolizji, honorowane jest standardowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wykupione w Polsce. 

Jak działa Zielona Karta?

Międzynarodowy certyfikat ubezpieczeniowy stanowi duże udogodnienie dla osób planujących samochodową podróż poza granicę RP. Zielona Karta uprawnia bowiem do korzystania z ochrony, przysługującej w ramach OC. W przypadku kolizji drogowej certyfikat zapewnia wsparcie osobom trzecim z polisy sprawcy, pochodzącego z innego państwa. System Zielonej Karty obejmuje 48 Biur Narodowych, zrzeszających towarzystwa ubezpieczeniowe zobowiązane do sprzedaży komunikacyjnego świadczenia OC. Polskim oddziałem układu jest PBUK (Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych). Organizacja odpowiada za likwidację szkód wyrządzonych przez właścicieli pojazdów mechanicznych zarejestrowanych poza terytorium RP.

Ile kosztuje Zielona Karta?

Wiele towarzystw oferuje swoim klientom międzynarodowy certyfikat wraz z polisą odpowiedzialności cywilnej lub świadczeniem AC. Zdarza się jednak, że nabycie Zielonej Karty, potwierdzającej posiadanie ubezpieczenia OC, wymaga uiszczenia dodatkowej opłaty (najczęściej nie są to wielkie kwoty). Rozwiązanie te uznawane jest w firmach MTU, Allianz, Ergo Hestia, HDI, MTU oraz Wiener. Koszt bazowej składki w ramach Zielonej karty w Warcie może wynieść aż 10 500 złotych. Ustalenia certyfikatu zawarte są w OWU. Zasady te ulegają regularnym modyfikacjom. Cena certyfikatu w tym towarzystwie ubezpieczeniowym jest uzależniona od:

 • okresu ważności dokumentu,
 • rodzaju pojazdu mechanicznego, objętego ochroną w ramach świadczenia,
 • strefy taryfowej,
 • metody opłacenia składki,
 • historii kolizyjnej właściciela środka komunikacji,
 • umowy OC z ubezpieczycielem.

Zieloną Kartę w Warcie warto wyrobić na trzydzieści dni. Rozwiązanie to gwarantuje minimalizację kosztów związanych z nabyciem dokumentu. W przypadku zakupu certyfikatu na okres dwunastu miesięcy stawka wzrasta pięciokrotnie.

Wyrobienie międzynarodowego certyfikatu ubezpieczeniowego warto odpowiednio zaplanować. Pośpieszne działania mogą bowiem narazić daną osobę na wysokie koszty związane z wydawaniem dokumentu. 

Przed podpisaniem umowy z danym ubezpieczycielem, warto zapoznać się z proponowanymi przez konkretne towarzystwo ubezpieczeniowe rozwiązaniami. Nawet jeśli w momencie podpisywania umowy OC nie potrzebujemy Zielonej Karty, warto wiedzieć, na jakich zasadach - w razie potrzeby - ją zdobędziemy. Przydatnym narzędziem są również internetowe porównywarki ofert. Sprawdzimy, które towarzystwa ubezpieczeniowe oferują certyfikat w atrakcyjnej cenie i jak nabyć Zieloną Kartę online.

Ile trzeba czekać na Zieloną Kartę?

Firmy sprzedające świadczenia komunikacyjne mają autonomiczne ustalenia, określające okres ważności międzynarodowego certyfikatu. Podanie o wydanie Zielonej Karty warto złożyć w oddziale towarzystwa ubezpieczeniowego kilka tygodni przed wyjazdem poza granicę RP. Firmy udostępniają zazwyczaj klientom szczegółowe informacje na temat procedur związanych z wystawieniem Zielonej Karty na swoich stronach internetowych. Osoby, które zgubiły dokument, mogą złożyć wniosek o wydanie duplikatu certyfikatu. Działania te wymagają jednak uiszczenia opłaty finansowej.

Jak długo przysługuje ochrona w ramach Zielonej Karty?

Minimalny okres ważności międzynarodowego certyfikatu wynosi piętnaście dni, maksymalny – dwanaście miesięcy. Ochrona w ramach dokumentu przysługuje osobom, które przekroczyły granicę kraju zaliczanego do Systemu Zielonej Karty. Towarzystwa ubezpieczeniowe mogą również wymagać od klienta opłaty, aktywującej działanie świadczenia. Ochrona w ramach Zielonej Karty w Warcie przysługuje właścicielom pojazdu, którzy uiścili całkowitą opłatę związaną z zakupem certyfikatu lub przelali środki finansowe za pierwszą ratę.

Zakup dokumentu poza granicami RP

Procedury związane z uzyskaniem druku mogą trwać kilka tygodni. Zielona Karta udostępniana jest przez firmę ubezpieczeniową, w której dana osoba kupiła obowiązkowe świadczenie komunikacyjne. Polscy kierowcy nie mogą więc nabyć Zielonej Karty poza granicami kraju. Alternatywne rozwiązanie stanowi zakup ubezpieczenia granicznego. Najtańsze świadczenie można zakupić, przekraczając granicę Mołdawii. Za polisę, gwarantującą finansowe zabezpieczenie przez okres piętnastu dni, trzeba zapłacić 4,5 euro. Tanie ubezpieczenie, stanowiące alternatywny produkt Zielonej Karty, można również nabyć w Ukrainie i Czarnogórze. Największe opłaty trzeba natomiast uiścić po przekroczeniu marokańskiej, macedońskiej i albańskiej granicy. Warto pamiętać, że ubezpieczenie gwarantuje finansowe zabezpieczenie adekwatne do ochrony w ramach świadczenia odpowiedzialności cywilnej. Ceny świadczeń granicznych w poszczególnych państwa prezentuje tabela:

Kraj

Polisa piętnastodniowa

Pakiet miesięczny

Albania

49 euro

65 euro

Białoruś

17 euro

25 euro

Bośnia i Hercegowina

40 euro

75 euro

Kosowo

30 euro

41 euro

Macedonia

50 euro

70 euro

Rosja

43 euro

65 euro

Turcja

42 euro

44 euro

Zielona Karta stanowi potwierdzenie, iż dana osoba posiada obowiązkową polisę komunikacyjną. Chcąc uzyskać dokument, warto zgłosić się do towarzystwa ubezpieczeniowego kilka tygodni przed planowanym wyjazdem. Rozwiązanie to gwarantuje wydanie odpowiedniego certyfikatu w atrakcyjnej cenie. W przypadku braku Zielonej Karty trzeba liczyć się z koniecznością zakupu świadczenia granicznego.

Monika Słupczyńska Monika Słupczyńska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również