ikonka palmy
Ubezpieczenie turystyczne

Zamów bezpłatną rozmowę z naszym konsultantem lub przejdź do kalkulatora i wybierz oferty dla siebie!

Zimowe ubezpieczenia na życie dla amatorów sportów

Na rynku ubezpieczeń znaleźć można bardzo zróżnicowane oferty pod względem zakresu udzielanej ochrony, przedmiotu ubezpieczenia oraz wysokości składek. Niektóre z dostępnych ubezpieczeń ograniczają zakres udzielanej ochrony do podstawowych zagrożeń, natomiast inne rozszerzane są o szereg dodatkowych możliwości ubezpieczenia poszczególnych ryzyk. Dla osób aktywnie wypoczywających zimą, oferty konstruowane są najczęściej w formie pakietowej, zawierającej różne ubezpieczenia, powiązane z uprawianiem sportów i zimowym wypoczynkiem.

Aktywne korzystanie ze sportów zimowych niesie za sobą wiele zagrożeń. Urazy, złamania czy inne poważniejsze wypadki, jakie mogą się zdarzyć na stoku, wiążą się z koniecznością skorzystania z pomocy medycznej. Czasem zdarza się również, że konieczny jest bardzo kosztowny transport medyczny, a następnie kilkutygodniowe leczenie w szpitalu. W takich między innymi sytuacjach przydatne okażą się wykupione dodatkowo ubezpieczenia. Nie dość, że pokryją one w razie potrzeby koszty leczenia, również za granicą, to dodatkowo sfinansują wydatki związane z działaniami ratowniczymi i transportem medycznym.

W ramach ubezpieczeń dla miłośników sportów zimowych można także znaleźć polisy NNW, które zapewniają ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. W przypadku nieszczęśliwego zdarzenia możemy zatem liczyć na wypłatę odszkodowania za spowodowany w wyniku wypadku uszczerbek na zdrowiu.

Kompleksowe ubezpieczenia zimowe obejmują również ochroną posiadany przez na sprzęt sportowy. Gwarantują one wypłatę rekompensaty za zniszczone w wyniku wypadku narty lub deskę snowboardową.

W ramach ochrony ubezpieczeniowej w czasie uprawiania sportów zimowych znajdziemy także usługę assistance, która zapewni nam m.in. pokrycie kosztów pobytu osoby towarzyszącej, pomoc tłumacza, a w razie kradzieży lub zagubienia dokumentów i pieniędzy, ubezpieczyciel udzielić może niedużej, zwrotnej pożyczki. Z kolei ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zabezpiecza przed koniecznością zapłaty odszkodowania osobie, której wyrządzimy szkodę.

Zapewnienie sobie i swoim najbliższym ochrony w czasie uprawiania zimowych sportów powinno być dla nas priorytetem i nieodzownym elementem każdego wyjazdu.
 

Expert Compero Expert Compero

ikonka palmy
Ubezpieczenie turystyczne

Zamów bezpłatną rozmowę z naszym konsultantem lub przejdź do kalkulatora i wybierz oferty dla siebie!

Planujesz urlop? Pamiętaj o ubezpieczeniu na czas swojej podróży.
Oblicz składkę

Przeczytaj również