ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Znaki poziome - lista znaków wraz z opisem

Jeżeli jesteś kierowcą, z pewnością wiesz, że na drogach stosuje się zarówno znaki pionowe, jak i poziome. Tych drugich jest mniej, a na niektóre z nich możesz się natknąć jedynie sporadycznie. Chcesz odświeżyć swoją wiedzę z zakresu oznakowania umieszczanego bezpośrednio na jezdni? Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje i szczegółowy opis poszczególnych znaków poziomych.

Co to są znaki poziome i jakiego mogą być koloru?

Znaki drogowe poziome nanosi się na nawierzchnię drogi. Mogą one mieć różną formę - z obwieszczenia Ministra Infrastruktury wynika, że są to:

 • linie - ciągłe lub przerywane oraz pojedyncze lub podwójne,
 • strzałki,
 • napisy,
 • symbole,
 • punktowe elementy odblaskowe.

Znaki drogowe poziome mogą mieć barwę białą lub żółtą. Ten drugi rodzaj oznakowania stosuje się m.in. na remontowanych odcinkach dróg. Które są ważniejsze? Jeżeli znaki poziome białe i żółte wskazują różny sposób zachowania, kierowca powinien stosować się do tych drugich.

Znaki drogowe poziome - podział

Podziału znaków drogowych poziomych można dokonać, biorąc pod uwagę to, do której grupy uczestników ruchu drogowego są one skierowane. W ten sposób można wyróżnić znaki drogowe poziome dla rowerzystów, znaki drogowe poziome dla pieszych i znaki drogowe poziome dla kierowców.

Najczęściej znaki poziome dotyczą kierowców. Niektóre mają jednak innych adresatów. Przykładowe znaki drogowe poziome dla rowerzystów to m.in. P-23 i P-27.

Z kolei najbardziej charakterystyczny znak drogowy poziomy dla pieszych to P-10 (tzw. zebra).

Znaki poziome i ich znaczenie - lista z opisem

Jakie można spotkać znaki poziome na jezdni? Ich lista nie jest szczególnie długa. Część znaków pojawia się na nawierzchni z dużą częstotliwością, ale są też takie, o których kierowcy mogą zapomnieć.

Znak P-1 „linia pojedyncza przerywana”

Może składać się z kresek krótszych od przerw lub równych przerwom. Zarówno pierwsza, jak i druga wersja znaku wyznacza pasy ruchu. 

Znak P-1 występuje też w wersji o podwójnej szerokości - wówczas kreski i przerwy są równe. Tak oznaczony pas ruchu jest pasem:

 • ruchu powolnego,
 • ruchu zanikającego,
 • przeznaczonym wyłącznie dla aut, które wyjeżdżają na inną drogą lub jezdnię.

Znak P-2 „linia pojedyncza ciągła”

Linia ta pełni podwójną funkcję - oddziela pasy ruchu o tym samym kierunku jazdy i zakazuje zarówno przejeżdżania przez nią, jak i najeżdżania na nią.

Znak P-3 „linia jednostronnie przekraczalna”

To kolejny znak poziomy, z którym mają styczność kierowcy. Od strony ciągłej linia oznacza zakaz najeżdżania na nią i przejeżdżania przez nią.

Znak P-4 „linia podwójna ciągła”

Za pomocą tego znaku rozdziela się pasy ruchu o kierunkach przeciwstawnych. P-4 oznacza też dla kierowców zakaz - nie mogą oni przejeżdżać przez tę linię ani na nią najeżdżać.

Znak P-5 „linia podwójna przerywana”

Znak ten kierowcy mogą spotkać między skrzyżowaniami. Oznacza on pas o zmiennym kierunku ruchu otwierany i zamykany sygnałami świetlnymi, które wyświetlane są na sygnalizatorze S-4.

Znak P-6 „linia ostrzegawcza”

Charakterystyczna dla tej linii jest długość kresek - są one dłuższe od przerw. Znak P-6 ma kilka zastosowań:

 • rozdziela pasy ruchu,
 • uprzedza o zbliżaniu się do linii, przez którą przejeżdżanie jest zabronione lub do miejsca niebezpiecznego.

Znaki P-7a „linia krawędziowa przerywana”  i P-7b „linia krawędziowa ciągła”

Każdy z tych znaków wyznacza krawędź jezdni. Dodatkową funkcję spełnia znak P-7b - oznacza on zakaz wjazdu na pobocze kierującemu pojazdem samochodowym.

Znaki P-8a, P-8b, P-8c i P-9 - strzałki kierunkowe

Wszystkie znaki z tej grupy nakazują kierowcom jazdę w kierunku, który wskazują. Jest to odpowiednio kierunek:

 • P-8a - na wprost,
 • P-8b - do skręcania,
 • P-8c - do zawracania.

Odmienne znaczenie ma połączenie tych znaków. Wówczas oznaczają one zezwolenie na ruch w kierunkach wskazanych strzałkami kierunkowymi.

Strzałka kierunkowa zezwalająca na skręcanie w lewo może też zezwalać na zawracanie. Manewr ten będzie możliwy wówczas, gdy znak zostanie umieszczony na skrajnym lewym pasie ruchu. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zakaz będzie wynikał ze znaku pionowego B-23 lub ruch będzie kierowany sygnalizatorem S-3.

Znak poziomy P-9 „strzałka naprowadzająca” oznacza nakaz wjazdu na sąsiedni pas ruchu wskazany strzałką. Znak ten nie dotyczy kierowców, dla których jest przeznaczony dalszy odcinek pasa ruchu.

Znak P-10 „przejście dla pieszych” i P-11 „przejazd dla rowerzystów”

Pierwszego znaku nie trzeba szczególnie przybliżać - charakterystyczna „zebra” wskazuje na miejsce, w którym można bezpiecznie przejść przez ulicę. Z kolei znak P-11 oznacza miejsce przejazdu dla rowerzystów.

Znaki P-12, P-13 i P-14

Co oznaczają znaki P-12, P-13 i P-14? Wskazują one miejsce, w którym kierowca powinien zatrzymać pojazd:

 • P-12 „linia bezwzględnego zatrzymania - stop” - w związku ze znakami pionowymi B-20 lub B-32,
 • P-13 „linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów” - aby mógł ustąpić pierwszeństwa, które wynika ze znaku pionowego A-7,
 • P-14 „linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów” - na skrzyżowaniu na wlotach dróg równorzędnych, przed przejściem dla pieszych, przed przystankami tramwajowymi bez wysepek, przed przejazdami tramwajowymi i kolejowymi, przed przejazdem dla rowerzystów, przed śluzą dla rowerów i przed sygnałem świetlnym.

W przypadku znaku P-14 obowiązek zatrzymania się nie dotyczy rowerzystów wjeżdżających do śluzy dla rowerów.

Znaki P-15 „trójkąt podporządkowania” i P-16 „napis stop”

Każdy z tych znaków poziomych potwierdza oznakowanie wlotu na skrzyżowanie znakami pionowymi - odpowiednio A-7 i B-20.

Znak P-17 „linia przystankowa”

Znak P-17 wyznacza na jezdni miejsce przystanku pojazdów. Dla kierowcy ten znak poziomy oznacza zakaz zatrzymywania się na całej długości linii.

Znaki P-18 „stanowisko postojowe” i P-19 „linia wyznaczająca pas postojowy”

Za pomocą pierwszego znaku wyznacza się miejsce przeznaczone do postoju pojazdów. Z kolei drugi znak wyznacza pas przeznaczony na postój pojazdów wzdłuż krawędzi jezdni lub oddziela od niej zatokę postojową.

Znak P-20 „koperta”

Wyznacza stanowisko postojowe zastrzeżone dla określonego rodzaju pojazdów.

Znak P-21 „powierzchnia wyłączona”

Za pomocą tego znaku poziomego oznacza się powierzchnię drogi, na którą nie wolno wjeżdżać ani się na niej zatrzymywać.

Znak P-22 „BUS”

Znak P-22 służy do oznaczenia pasa ruchu przeznaczonego dla ruchu pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.

Znak P-23 „rower”

To ważny znak poziomy dla rowerzystów i oznacza on:

 • drogę dla rowerów, pas ruchu dla rowerów lub śluzę dla rowerów albo
 • część jezdni drogi jednokierunkowej, na której ruch rowerów odbywa się w dwóch kierunkach.

Znak P-23 może też być umieszczony łącznie ze znakiem P-26. Wówczas oznacza on, że droga jest przeznaczona dla pieszych i kierujących rowerami.

Dodatkowe znaki poziome mogą wskazywać, że po drodze oznaczonej znakiem P-23 mogą poruszać się także wózki rowerowe.

Znak P-24 „miejsce dla osoby niepełnosprawnej”

Za pomocą tego znaku poziomego oznacza się stanowisko postojowe przeznaczone dla pojazdów, którymi poruszają się osoby z niepełnosprawnościami.

Znak P-25 „próg zwalniający”

Informuje uczestników ruchu drogowego, że na jezdni znajduje się wypukłość (próg zwalniający).

Znak P-26 „piesi”

Ten znak oznacza drogę dla pieszych. Droga może być też przeznaczona dla kierujących rowerem, jeżeli obok znaku P-26 znajduje się znak P-23.

Znak P-27 „kierunek i tor ruchu roweru”

To ostatni ze znaków poziomych. Wskazuje on kierującemu rowerem tor ruchu roweru na jezdni i określa kierunek ruchu.

Znaki poziome czy pionowe - które ważniejsze?

Które znaki są ważniejsze - pionowe czy poziome? To pytanie, które często zadają zarówno kandydaci na kierowców, jak i sami kierowcy. W przypadku znaków poziomych i pionowych nie można mówić o tym, że jedne z nich są ważniejsze od drugich - często się one uzupełniają. Znaki poziome i pionowe zazwyczaj przekazują ten sam komunikat, ponieważ:

 • latem gałęzie drzew mogą zasłaniać znaki pionowe,
 • zimą znaki poziome nie będą widoczne pod warstwą śniegu i piasku - dotyczy to zwłaszcza znaków umieszczonych na bocznych, mniej uczęszczanych drogach.

Komunikat na znakach pionowych i poziomych jest zatem powtarzany ze względów bezpieczeństwa.

Zuzanna Jóźwiak Zuzanna Jóźwiak

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również