ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Zniesienie współwłasności samochodu - jak to zrobić?

Jak zrzec się współwłasności samochodu na rzecz dzieci? Jak powinna wyglądać umowa zniesienia współwłasności samochodu, by nie płacić podatku i jakich formalności należy dopełnić w urzędzie? Odpowiadamy na najczęstsze pytania związane z darowizną auta w rodzinie.

 

Jak zrzec się współwłasności samochodu?

Jeśli wszyscy współwłaściciele samochodu są zgodni co do przeniesienia własności pojazdu na jedną osobę, sprawa jest prosta. Wystarczy spisać umowę zniesienia współwłasności samochodu (musi być opatrzona podpisami wszystkich posiadaczy udziałów we własności auta), a następnie w ciągu 30 dni od jej podpisania udać się do wydziału komunikacji urzędu miasta, powiatu (dotyczy miast na prawach powiatu) lub dzielnicy (dotyczy mieszkańców Warszawy) w celu dokonania zmian w dowodzie rejestracyjnym pojazdu (wykreślenia współwłaściciela).

Do urzędu należy dostarczyć:

 • umowę zniesienia współwłasności,
 • dowód rejestracyjny samochodu,
 • kartę pojazdu,
 • polisę OC,
 • wniosek o zniesienie współwłasności samochodu.

Umowa zniesienia współwłasności samochodu – wzór

W celu sporządzenia umowy zniesienia współwłasności pojazdu można posłużyć się wzorem pisma, wydrukowanym z internetu, lub sporządzić dokument samodzielnie, zawierając z nim następujące informacje:

 • dane wszystkich współwłaścicieli auta (imiona i nazwiska, numer PESEL, adresy zamieszkania),
 • dane pojazdu (typ, model, marka, numer VIN, numer rejestracyjny),
 • procentowa wartość przekazywanych udziałów,
 • kwotowa wartość sprzedawanych lub przekazywanych w darowiźnie udziałów,
 • podpisy wszystkich współwłaścicieli.

 

Współwłasność samochodu – jak znieść, gdy auto jest zadłużone?

Dzieląc samochód z osobą zadłużoną, przejęcie własności pojazdu może nastręczyć problemów. Jeśli połowa pojazdu, należąca do zadłużonego współwłaściciela, została wystawiona na licytację z powodu zajęcia komorniczego, rozwiązania są dwa:

 • niezadłużony współwłaściciel może wykupić udziały współposiadacza pojazdu na drodze licytacji komorniczej,
 • niezadłużony współwłaściciel może przekazać do licytacji swoje udziały we własności pojazdu, otrzymując za nie zapłatę po sprzedaży pojazdu przez egzekutora.

 

Jak znieść współwłasność samochodu po śmierci współposiadacza?

Po śmierci współwłaściciela pojazdu jego udziały własności samochodu są dziedziczone przez osobę wskazaną przez niego w testamencie, a jeśli zmarły nie pozostawił ostatniej woli: przez jego prawowitych spadkobierców, wyznaczonych przez sąd. Chcąc przejąć na własność rzeczony pojazd lub pozbyć się udziałów w nim, trzeba będzie ustalić sposób postępowania z nowym współwłaścicielem, decydując o tym, kto i na jakich zasadach spłaci udziały odkupowane od drugiego współwłaściciela.

 

Jak znieść współwłasność auta, gdy drugi posiadacz nie wyraża zgody?

Jeśli współposiadacze nie mogą mogą dojść do porozumienia w kwestii przejęcia własności pojazdu przez jednego z nich, pozostaje im rozwiązać spór na drodze sądowej. Wówczas to sąd zadecyduje o tym, kto otrzyma pojazd na własność i na jakich zasadach nastąpi spłata udziałów drugiego współwłaściciela.

Przed wystosowaniem do sądu wniosku o rozwiązanie współwłasności warto mieć na uwadze, że spór wniesiony na wokandę może trwać nawet kilka miesięcy i w konsekwencji podniesie koszty zmian właścicielskich o koszty procesowe.

 

Ile kosztuje zniesienie współwłasności pojazdu?

Osoba, która odkupuje udziały od drugiego współwłaściciela auta, będzie musiała rozliczyć się z transakcji w urzędzie skarbowym. Od wartości zakupu należy odprowadzić:

 • podatek PCC (podatek od czynności cywilnoprawnych): dwa proc. wartości nabywanych udziałów lub
 • podatek od darowizny: jeden proc. wartości darowanych udziałów.

Darowiznę należy zgłosić na wniosku SD-Z w okresie do sześciu miesięcy od daty podpisania umowy.

Istnieje możliwość zniesienia współwłasności bez podatku.

 

Jak zrzec się współwłasności auta bez podatku?

Nieodpłatne zniesienie współwłasności samochodu jest możliwe tylko w przypadku, gdy współwłasność jest znoszona na korzyść członka najbliższej rodziny, a wartość nabywanych udziałów nie przekracza kwoty 9637 zł.

Podatku odprowadzać nie muszą:

 • małżonek,
 • dzieci,
 • rodzice,
 • dziadkowie,
 • rodzeństwo,
 • ojczym lub macocha,
 • pasierbowie.

Jeśli wartość darowizny nie przekracza wskazanego limitu, osoby zaliczające się do wyżej wymienionej grupy są zwolnione z przekazywania wniosku SD-Z do urzędu skarbowego.

 

Nieodpłatne zniesienie współwłasności samochodu – wzór umowy

Umowa zniesienia współwłasności samochodu, podlegająca zwolnieniu z podatku od darowizny, powinna zawierać następujące elementy:

 • tytuł: „umowa zniesienia współwłasności”,
 • datę i miejsce zawarcia umowy,
 • dane wszystkich współwłaścicieli pojazdu,
 • oświadczenie o ilości posiadanych udziałów,
 • dane pojazdu (marka, model, rok produkcji, numer VIN, numer rejestracyjny),
 • oświadczenie o przekazaniu udziałów (np.: Strony znoszą bez spłat lub dopłat współwłasność w/w samochodu w ten sposób, że [dane osoby przejmującej pojazd na własność] staje się wyłącznym właścicielem pojazdu, o którym mowa),
 • zobowiązanie do wydania pojazdu we wskazanym dniu jego wyłącznemu właścicielowi,
 • oświadczenie o zrzeczeniu się bez spłat i dopłat roszczeń związanych z nabytymi przedmiotami majątkowymi po wydaniu przedmiotu umowy,
 • wartość darowizny,
 • informację o zwolnieniu umowy z opodatkowania (np. Umowa nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych stosownie do art. 1 ust.1 pkt 1 lit.f ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 41, poz.399 z późn.zm.),
 • informację o liczbie egzemplarzy umowy,
 • podpisy stron umowy.

 

Klaudia Malinowska Klaudia Malinowska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również