Lista towarzystw

Ubezpieczenia Allianz

Historia firmy ubezpieczeniowej Allianz

Firma ubezpieczeniowa Allianz jest obecna na polskim rynku ubezpieczeniowym od 1997 r. i aktualnie może pochwalić się obsługą ponad 1,5 mln klientów. Ubezpieczyciel ma w swojej ofercie produkty ubezpieczeniowe i inwestycyjne, które są dystrybuowane przez sieć wyłączną oraz podmioty współpracujące, np. brokerów. Łącznie z Allianz współpracuje ok. 4000 agentów ubezpieczeniowych i pośredników.

W trakcie swojej wieloletniej działalności na polskim rynku firma Allianz była wielokrotnie wyróżniana. W 2011, 2012 i 2016 r. Gazeta Bankowa przyznała jej tytuł najlepszego towarzystwa ubezpieczeń majątkowych. Wielokrotnie otrzymała ona też wyróżnienie "Złoty Zderzak" za jakość likwidacji szkód komunikacyjnych oraz "Gwiazdę Jakości Obsługi" i "Godło Jakości Obsługi" za bycie najbardziej przyjazną firmą.

Klienci zainteresowani zakupem ubezpieczenia komunikacyjnego czy ubezpieczenia nieruchomości mogą to zrobić zarówno przez agenta, jak i online, korzystając z intuicyjnego w obsłudze kalkulatora. Taka forma dystrybucji ma bezpośredni związek ze strategią, którą firma Allianz realizuje od 2019 r. – "Prostota wygrywa". Jej częścią jest tworzenie prostych produktów, mówienie o nich w zrozumiały sposób i dotrzymywanie słowa.

Oferta firmy Allianz – szeroki wybór polis

Allianz sprzedaje ubezpieczenia, w ramach których ochroną objęte zostają zarówno przedmioty materialne, jak i życie. W ofercie tej firmy dostępne są następujące ubezpieczenia: komunikacyjne, nieruchomości, na życie i zdrowie, turystyczne oraz dla rolników – OC rolnika i budynki rolnicze.

1. Ubezpieczenia komunikacyjne

Kierując się przyjętą strategią, Allianz proponuje 4 warianty ubezpieczeń komunikacyjnych: Komfort, Plus, Ekstra i Max. W ramach każdego pakietu kierowca może liczyć na:

 1. Ubezpieczenie OC. To obowiązkowe ubezpieczenie, za którego brak kierowcy mogą zostać ukarani wysokimi karami finansowymi.

 2. Ubezpieczenie Ochrony Prawnej. W razie sporów związanych z użytkowaniem samochodu ubezpieczony kierowca może liczyć na zwrot kosztów reprezentacji przez profesjonalnego pełnomocnika lub kosztów sądowych do 15 000 zł.

 3. Assistance w wariancie podstawowym. W ramach tej polisy kierowca może uzyskać m.in. na holowanie do najbliższego warsztatu po awarii – bez wglądu na to, czy doszło do niej na terenie Polski, czy też za granicą.

 4. NNW w wariancie podstawowym. W razie uszczerbku na zdrowiu lub śmierci ubezpieczonego w wypadku ubezpieczyciel wypłaca świadczenie. Suma ubezpieczenia wynosi 10 000 zł.

W ramach wyższych pakietów (Plus, Ekstra i Max) oferowana jest dodatkowa ochrona – kierowca otrzyma świadczenie również w innych sytuacjach.

 

Plus

Ekstra

Max

AC – ryzyka katastroficzne, pożar, eksplozja, kolizja ze zwierzęciem

NNW – wariant rozszerzony

Assistance – wariant rozszerzony

AC – kradzież, wandalizm

 

Ubezpieczenie szyb

 

AC – inne uszkodzenia i stała suma ubezpieczenia

 

 

Ponieważ wielu kierowców ceni sobie ubezpieczenie assistance, Allianz proponuje możliwość rozszerzenia ochrony w każdym pakiecie o Assistance Maksymalny. W ramach tego ubezpieczenia kierowca uzyska:

 1. Holowanie bez limitu kilometrów w Polsce – za granicą obowiązuje limit 750 km

 2. Pojazd zastępczy do 10 dni – w razie kradzieży pojazdu, wypadku czy pęknięcia przedniej szyby

 3. Usługę mobilności – transport kierowcy i pasażerów z miejsca zdarzenia

 4. Zakwaterowanie w hotelu

 5. Usługi informacyjne i concierge

 6. Dostarczenie paliwa do ubezpieczonego pojazdu

 7. Złomowanie ubezpieczonego samochodu

Assistance Maksymalny nie obowiązuje na terenie całej Europy, gdyż ubezpieczyciel przewiduje wyjątki. Organizacja pomocy nie jest dostępna na terenie Białorusi, Mołdawii, Rosji, Ukrainy i Gruzji.

2. Ubezpieczenie dom i mieszkanie

Klientom ubezpieczającym dom lub mieszkanie Allianz proponuje 3 warianty ubezpieczenia: Komfort, Plus, Max. Polisa w wariancie Komfort zapewnia wsparcie finansowe, gdyby doszło do zniszczenia nieruchomości w wyniku pożaru lub innych zdarzeń losowych. W ramach tego ubezpieczenia oferowane jest też assistance i OC w życiu prywatnym.

Pakiety Plus i Max są bardziej rozbudowane. W zależności od wariantu ubezpieczyciel przejmuje na siebie ryzyko kradzieży, dewastacji, przepięcia czy pokrywa koszty stłuczonych przedmiotów szklanych.

3. Ubezpieczenie życie i zdrowia

W ofercie Allianz dostępne są też ubezpieczenia, w ramach których ubezpieczyciel obejmuje ochroną życie i zdrowie ubezpieczonego. Do ubezpieczeń na życie klienci mogą dokupić jeden z wielu pakietów, które zapewniają wsparcie w razie choroby – np. pakiet kardiologiczny. Rozszerzenia są dostępne także dla osób aktywnych fizycznie.

W ramach ubezpieczenia Opieka medyczna bez granic ubezpieczeni uzyskają wsparcie w razie poważnego zachorowania. Ubezpieczyciel pokrywa koszty konsultacji z lekarzami i – gdy jest to konieczne – leczenia w szpitalach za granicą.

4. Ubezpieczenie turystyczne

Przed zagranicznym wyjazdem – prywatnym lub służbowym – trzeba zadbać o ubezpieczenie. Allianz oferuje ubezpieczenie turystyczne, w ramach którego klient może wybrać wysoką sumę ubezpieczenia – do 1,5 mln zł. Ochrona obejmuje m.in. pokrycie kosztów leczenia, assistance, NNW i ubezpieczenie bagażu podróżnego.

W Allianz istnieje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia turystycznego o dodatkowe klauzule. Dotyczą one m.in. prowadzenia poszukiwań (w przypadku uprawiania sportów) czy zaostrzeń lub powikłań chorób przewlekłych.

Zgłoszenie szkody w Allianz krok po kroku

Aby ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie po wystąpieniu szkody, konieczne jest poinformowanie go o zdarzeniu i zgłoszenie roszczenia. W Allianz można to zrobić na 4 sposoby:

 1. Online. Na stronie internetowej firmy Allianz znajduje się formularz, który należy wypełnić. Zgłaszając w ten sposób szkodę, można od razu dodać dokumenty, co pozwoli pracownikom ubezpieczyciela szybciej obsłużyć zgłoszenie.

 2. Telefonicznie. Należy zadzwonić pod numer +48 224 224 224. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Wyjątek stanowi assistance i umawianie wizyt medycznych – te zgłoszenia są obsługiwane w systemie 24/7.

 3. Za pośrednictwem poczty. Przesyłkę należy wysłać na adres TU Allianz Życie Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa z dopiskiem na kopercie – Departament Obsługi Klienta.

 4. W placówce Allianz. Na stronie internetowej ubezpieczyciela znajduje się lista placówek wraz z danymi kontaktowymi.

Status likwidacji szkody komunikacyjnej i mieszkaniowej można sprawdzić m.in. w aplikacji mobilnej udostępnianej przez firmę Allianz – Asystent Szkody.

Dane kontaktowe do ubezpieczyciela Allianz

Z firmą Allianz można skontaktować się na kilka sposobów – telefonicznie, online (przez formularz kontaktowy) lub zamawiając kontakt z agentem.

Dzwoniąc na ogólnopolską infolinię pod numer +48 224 224 224, można:

 1. Poznać ofertę firmy Allianz

 2. Zamówić pomoc assistance

 3. Umówić wizytę medyczną

Na stronie internetowej ubezpieczyciela dostępny jest formularz kontaktowy, poprzez który można m.in. zgłosić szkodę lub zapytać o produkty z oferty.

Korespondencję należy kierować na adres:

Allianz Polska

ul. Rodziny Hiszpańskich 1

02-685 Warszawa

Przeczytaj również

 • Monika Słupczyńska

Wszystko wskazuje na to, że motoryzacja, do której przyzwyczailiśmy się przez ponad 100 lat diametralnie zmieni swoje oblicze w najbliższym czasie. Silniki spalinowe odchodzą powoli do lamusa,...

 • Anna Buczkowska

Pierwszy samochód i jego zakup jest przełomowym momentem w życiu każdego kierowcy. Będziemy wracali do tej chwili przez wiele lat, więc warto wybrać dobre auto, do którego będziemy...

 • Zuzanna Jóźwiak

Naklejka rejestracyjna to element na szybie czołowej, do którego przyzwyczailiśmy się przez ponad 20 lat od kiedy zaczęły być obowiązkowe. Jednak od września tego roku wiele się zmieniło w...