Lista towarzystw

Ubezpieczenia Trasti

Trasti na polskim rynku ubezpieczeniowym

Marka Trasti, która pojawiła się niedawno na polskim rynku ubezpieczeń, należy do spółki HPI GMA, prowadzącej proces sprzedaży i zajmującej się obsługą polis. Ochrony ubezpieczeniowej udziela międzynarodowe towarzystwo ubezpieczeniowe Zavarovalnica Triglav. Firma ta ma długą historię – powstała w Słowenii w 1900 r. i aktualnie należy do największych ubezpieczycieli działających na terenie krajów Europy Południowej.

Hasłem przewodnim marki Trasti, które wyraża wyznawane przez nią wartości w biznesie, jest „Simply fair! (Po prostu fair!)”. Ponieważ Trasti ma być nowoczesną marką na rynku ubezpieczeniowym, jej działalność opiera się na wykorzystaniu innowacyjnych technologii – produkty ubezpieczeniowe oferowane są kanałami direct.

Ubezpieczenia komunikacyjne Trasti – oferta

Trasti koncentruje się wyłącznie na dystrybucji ubezpieczeń dedykowanych kierowcom, czyli polis komunikacyjnych. Na aktualną ofertę składają się: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) wraz z Zieloną Kartą, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i ubezpieczenie assistance.

Kierowcy, kupujący ubezpieczenia w Trasti, mogą liczyć na dogodne sposoby opłacenia składki. Poza jednorazową płatnością marka proponuje właścicielom samochodów miesięczne raty zero proc. lub abonament.

Ubezpieczenie OC i Zielona Karta

W Polsce OC musi wykupić każdy właściciel pojazdu, bez względu na to, czy jego samochód jest sprawny, czy też jest od kilku miesięcy remontowany w warsztacie. Posiadanie OC w momencie kolizji czy wypadku zapewnia, że majątek kierowcy nie uszczupli się przez spowodowaną szkodę – poszkodowany otrzyma odszkodowanie od ubezpieczyciela, w tym przypadku Zavarovalnica Triglav za pośrednictwem Trasti.

Przy zakupie polisy OC w Trasti kierowca może zawrzeć umowę ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym – mowa tu o krajach należących do Systemu Zielonej Karty. Trasti dopuszcza zawarcie umowy na okres od 15 dni do 12 miesięcy. Zielona Karta jest wydawana bezpłatnie i chroni w takim samym zakresie jak OC za szkody wyrządzone na terenie m.in. Białorusi, Izraela, Monako, Mołdawii, Rosji, Turcji i Ukrainy.

Aby zamówić Zieloną Kartę, należy skontaktować się z ubezpieczycielem na minimum 14 dni przed terminem planowanego wyjazdu.

Ubezpieczenie NNW

Celem ubezpieczenia NNW jest finansowa pomoc kierowcy (i pasażerom – w zależności od konstrukcji umowy), wymagającemu leczenia po wypadku komunikacyjnym. Gdyby wypadek zakończył się śmiercią ubezpieczonego, sumę ubezpieczenia otrzymają jego bliscy. Trasti proponuje ubezpieczenie NNW, w ramach którego ochroną ubezpieczeniową objęci są kierowca i podróżujący z nim pasażerowie.

Charakterystyczne dla Ubezpieczenia NNW Trasti jest to, że:

 • Umowa ubezpieczenia jest zawierana na okres 12 miesięcy i może zostać wypowiedziana przez klienta w dowolnym momencie.
 • Z polisy skorzystać mogą właściciele samochodów osobowych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.
 • Ochroną objęte są nieszczęśliwe wypadki powstałe w związku z ruchem pojazdu, wsiadaniem i wysiadaniem z pojazdu, pożarem lub wybuchem pojazdu czy naprawą pojazdu na trasie jazdy.
 • Suma ubezpieczenia zawiera się w przedziale od 50 do 200 tys. zł – jej wysokość określa klient.
 • Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest zarówno na terenie Polski, jak i innych europejskich krajów – zgodnie z OWU.

Na zgłoszenie szkody ubezpieczony kierowca ma 14 dni. Jeżeli jednak ze względu na skutki zdarzenia dotrzymanie tego terminu jest niemożliwe, to okres 14 dni liczy się od dnia ustąpienia przyczyny.

Ubezpieczenie assistance

Do obowiązkowego ubezpieczenia OC kierowca może dokupić polisę assistance. Jej zadaniem jest pomoc techniczna po awarii, kolizji czy wypadku. Jak prezentuje się oferta Trasti w zakresie tego ubezpieczenia?

Ubezpieczenie assistance Trasti – Pomoc w podróży – jest dostępne w dwóch wariantach: awaria lub wypadek (kolizja). Umowa jest zawierana na 12 miesięcy, a w zależności od wybranej opcji, klient może liczyć na:

 • Holowanie pojazdu – dostępne są warianty: 200, 500, 1100 i 1500 km, przy czym z dwóch ostatnich skorzystać mogą tylko właściciele aut osobowych.
 • Pokrycie kosztów parkowania ubezpieczonego auta na strzeżonym parkingu do trzech dni.
 • Samochód zastępczy na okres od trzech do 21 dni.
 • Pokrycie kosztu złomowania auta, gdy do szkody dojdzie poza granicami Polski.
 • Pokrycie kosztu noclegu w hotelu (do trzech dni) lub kontynuacji podróży.

Klient kupujący ubezpieczenia w Trasti może zdecydować się także na polisę Wymiana lub naprawa koła (Assistance Opony). Jak wskazuje nazwa tego produktu, pomoc przysługuje ubezpieczonemu w razie problemów z ogumieniem.

Jak zgłosić szkodę marce ubezpieczeniowej Trasti?

Marka Trasti dba nie tylko o przejrzystość oferowanych produktów ubezpieczeniowych, ale również o szybki i sprawny kontakt z klientem. Kierowcy mogą kontaktować się z pracownikami ubezpieczyciela na trzy sposoby:

 • Telefonicznie pod numerem +48 22 250 93 73 – infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20.
 • Mailowo – wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@trasti.pl.
 • Za pośrednictwem formularza kontaktowego, zamieszczonego na stronie internetowej Trasti.pl – formularze znajdują się w zakładkach: „Zgłoś sprzedaż samochodu”, „Zgłoś zakup samochodu” i „Aktualizacja danych”.

Szkody z ubezpieczenia assistance należy zgłaszać telefonicznie pod numerem +48 22 250 93 73 – infolinia jest czynna przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Informacje o szkodzie można przesłać też przez e-mail, na adres: szkody@trasti.pl – po uprzednim wypełnieniu druku zgłoszenia szkody, który dostępny jest tutaj.

Dane kontaktowe marki ubezpieczeniowej Trasti

Aby uzyskać informacje o produktach, klienci mogą zapoznać się z materiałami dostępnymi na stronie internetowej Trasti.pl lub zadzwonić pod numer +48 22 250 93 73.

Dokumenty w formie papierowej należy przesyłać na jeden z dwóch adresów – Trasti lub HPI GMA Sp. z o.o.

Dane kontaktowe Trasti:

Trasti

Skrytka Envelo 206

00-935 Warszawa

Dane kontaktowe HPI GMA Sp. z o.o.:

HPI GMA Sp. z o.o.

Ul. Żupicza 17

03-821 Warszawa

Przeczytaj również

 • Monika Słupczyńska

Wszystko wskazuje na to, że motoryzacja, do której przyzwyczailiśmy się przez ponad 100 lat diametralnie zmieni swoje oblicze w najbliższym czasie. Silniki spalinowe odchodzą powoli do lamusa,...

 • Anna Buczkowska

Pierwszy samochód i jego zakup jest przełomowym momentem w życiu każdego kierowcy. Będziemy wracali do tej chwili przez wiele lat, więc warto wybrać dobre auto, do którego będziemy...

 • Zuzanna Jóźwiak

Naklejka rejestracyjna to element na szybie czołowej, do którego przyzwyczailiśmy się przez ponad 20 lat od kiedy zaczęły być obowiązkowe. Jednak od września tego roku wiele się zmieniło w...