Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW samochodu to jedno z ubezpieczeń komunikacyjnych. Korzystając z ochrony ubezpieczeniowej NNW, zapewniasz sobie wsparcie finansowe m.in. po kolizji czy wypadku drogowym, w którym zostaniesz ranny. Polisa NNW dostępna jest zarówno w pakiecie z OC, jak i jako odrębne ubezpieczenie. Za pomocą zamieszczonego na naszej stronie kalkulatora ubezpieczeń możesz wygodnie zakupić korzystną cenowo polisę NNW o odpowiednim poziomie ochrony.

Ubezpieczenie NNW samochodu może obejmować ochroną zdarzenia powstałe na terenie wyłącznie Polski lub dodatkowo Europy czy świata.

kolizja pojazdów

Suma ubezpieczenia - kluczowy parametr ubezpieczenia NNW

Chcesz skorzystać z ubezpieczenia NNW samochodu? Pamiętaj, że w przypadku tej polisy kluczowa jest suma ubezpieczenia. Jest to maksymalna kwota, jaką w przypadku wystąpienia szkody ubezpieczony może uzyskać na podstawie zawartej z ubezpieczycielem umowy. Wysokość sumy ubezpieczenia będziesz mógł ustalić samodzielnie, kierując się swoimi potrzebami.

Większość ubezpieczycieli określa minimalną i maksymalną sumę ubezpieczenia. Przykładowo w przypadku PZU Auto NNW suma ubezpieczenia, która znajdzie się w umowie nie może być niższa niż 5 000 zł i wyższa niż 100 000 zł dla jednego ubezpieczonego. Powinieneś też wiedzieć, że:

 • Na im wyższą sumę ubezpieczenia się zdecydujesz, tym większą zapłacisz składkę. To jeden z najważniejszych czynników, które wpływają na koszt polisy.

 • Suma ubezpieczenia jest ustalana na jednego ubezpieczonego. Dla wszystkich osób ubezpieczonych suma ubezpieczenia będzie taka sama.

 • Suma ubezpieczenia może każdorazowo ulegać obniżeniu o kwotę świadczeń, jakie wypłaci ubezpieczyciel w związku ze zdarzeniem - wszystko zależy od zapisów znajdujących się w umowie.

Przykład:Wybrałeś sumę ubezpieczenia w wysokości 50 tys. zł. W umowie ubezpieczenia znalazł się też zapis, zgodnie z którym za każdy procent uszczerbku na zdrowiu ubezpieczyciel wypłaci Ci 1 proc. sumy ubezpieczenia. Jeżeli po wypadku specjaliści orzekną, że doznałeś np. 7 proc. uszczerbku na zdrowiu, od firmy ubezpieczeniowej otrzymasz 3 500 zł.

Ubezpieczenie NNW - sprawdź, kiedy zadziała i poznaj wyłączenia

Firma ubezpieczeniowa wypłaci świadczenie z ubezpieczenia NNW nie tylko w razie wypadku - możesz liczyć na odszkodowanie również wówczas, jeżeli zostałeś poszkodowany podczas:

 • wsiadania lub wysiadania z pojazdu,

 • naprawy pojazdu na poboczu drogi,

 • załadunku lub rozładunku pojazdu,

 • tankowania pojazdu na stacji paliw.

W przypadku każdego produktu ubezpieczeniowego ustalane są wyłączenia. Są to sytuacje, gdy nie będziesz mógł liczyć na pomoc ubezpieczyciela. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) NNW samochodu w sekcji wyłączeń najczęściej można spotkać zapisy, zgodnie z którymi ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, które powstały:

 • z winy umyślnej kierowcy,

 • podczas używania pojazdu jako narzędzia przestępstwa,

 • w odniesieniu do osób podróżujących z kierowcą, jeżeli nie korzystały z pasów bezpieczeństwa,

 • podczas używania auta, którego kierowca był nietrzeźwy,

 • podczas używania pojazdu w akcjach protestacyjnych czy blokadach.

W przypadku ubezpieczenia NNW firmy ubezpieczeniowe wymagają, aby ubezpieczony jak najszybciej poinformował je o zdarzeniu. Przykładowo Link4 w OWU NNW wymaga od klienta informacji nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym dowiedział się on o wypadku. W przeciwnym razie Link4 zastrzega sobie prawo do zmniejszenia świadczenia.

kolizja pojazdów

NNW - co to za ubezpieczenie?

Ubezpieczenie NNW (ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków) zapewnia po wypadku odszkodowanie kierowcy (sprawcy zdarzenia) i podróżującym z nim pasażerom. Polisa NNW jest dedykowana posiadaczom aut, którzy chcą otrzymać finansowe wsparcie w razie wypadku drogowego.

Niektóre firmy ubezpieczeniowe (np. Generali) proponują klientom dwie wersje tego produktu - NNW kierowcy i NNW pojazdu. W pierwszym wariancie ochroną ubezpieczeniową objęty jest kierowca (niezależnie od tego, jakim pojazdem się porusza), a w drugim odszkodowanie otrzyma kierowca i pasażerowie poruszający się ubezpieczonym samochodem.

NNW - czy warto kupić to ubezpieczenie?

Musisz samodzielnie zdecydować, czy w razie wypadku chcesz otrzymać dodatkową pomoc. Pamiętaj, że sprawca wypadku nie może liczyć na odszkodowanie z własnego OC - świadczenie z tej polisy wypłacane jest jedynie poszkodowanym, w tym również pasażerom podróżującym ze sprawcą zdarzenia. Jeżeli sprawca nie będzie posiadał NNW, nie otrzyma żadnych środków od firmy ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie NNW (w zależności od wariantu) może zapewnić wsparcie finansowe nie tylko sprawcy wypadku - odszkodowanie otrzymają również podróżujący z nim pasażerowie. Świadczenie z NNW jest wypłacane podróżującym ze sprawcą pasażerom równocześnie z odszkodowaniem z OC.

Ubezpieczenie NNW - co obejmuje?

Ponieważ ubezpieczenie NNW to ubezpieczenie dodatkowe, jego zakres ustala ubezpieczyciel. Najczęściej NNW zapewnia świadczenie poszkodowanemu, który:

 • Doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu. Wówczas ubezpieczyciel wypłaca taki procent sumy ubezpieczenia, w jakim poszkodowany doznał uszczerbku na zdrowiu.

 • Przechodzi uciążliwe leczenie. Firmy ubezpieczeniowe uznają za nie np. hospitalizację, przy czym musi ona trwać np. powyżej 7 dni.

 • Jest niezdolny do pracy. Ubezpieczyciel za każdy dzień niedyspozycji poszkodowanego wypłaca mu ustalony procent sumy ubezpieczenia.

W razie śmierci poszkodowanego środki z polisy NNW wypłacane są jego rodzinie. W takiej sytuacji ubezpieczyciel wypłaca 100 proc. sumy ubezpieczenia. Rozszerzony wariant ubezpieczenia NNW może też gwarantować pokrycie kosztów leczenia.

Czy NNW jest obowiązkowe?

Nie, ubezpieczenie NNW to jedno z nieobowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych. Możesz je zakupić np. w pakiecie z OC. Wówczas koszt składki ubezpieczeniowej nie będzie dla Ciebie odczuwalny - dopłacisz zaledwie kilkanaście złotych więcej.

Jeżeli chcesz zakupić ubezpieczenie NNW online, skorzystaj z naszej porównywarki. Dzięki niej możesz szybko i wygodnie zakupić dowolny pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych. Współpracujemy z wieloma firmami ubezpieczeniowymi, co jest gwarancją, że będziesz mógł wybierać wśród wielu ofert zróżnicowanych pod względem zakresu i ceny.

Czy NNW jest przypisane do samochodu?

Najczęściej ubezpieczenie NNW (analogicznie jak OC) jest przypisane do samochodu, a nie do jego posiadacza (chociaż i taką polisę może zaproponować firma ubezpieczeniowa). Taka konstrukcja umowy jest bardzo korzystna - zarówno kierowca, jak i osoby z nim podróżujące otrzymają odszkodowanie, jeżeli zostaną poszkodowane w wypadku.

Dzięki temu, że przy zakupie ubezpieczenia NNW klient często nie podaje danych kierowcy czy pasażerów, z ochrony ubezpieczeniowej może skorzystać każdy, kto podróżuje danym samochodem. Z drugiej strony, jeżeli umowa wymaga podania danych osób korzystających z pojazdu, to tylko one otrzymają odszkodowanie.

Czy sprawca wypadku dostanie odszkodowanie z NNW?

Jeżeli sprawca wypadku wykupił ubezpieczenie NNW, to np. po wypadku, w efekcie którego doznał on trwałego uszczerbku na zdrowiu, może liczyć na świadczenie z tej polisy.

Trzeba pamiętać, że jest to ubezpieczenie, w ramach którego sprawca zdarzenia drogowego otrzyma wsparcie finansowe - w odróżnieniu od poszkodowanych pasażerów, którzy z nim podróżują, nie może on jednak liczyć na środki ze swojej polisy OC.

Ile kosztuje ubezpieczenie NNW?

Ubezpieczenie NNW nie jest drogą polisą - przykładowo cena składki ubezpieczeniowej NNW w AXA zaczyna się od 49 zł za rok. Firmy ubezpieczeniowe nie mają jednak stałego cennika, gdyż wyliczają wartość składki dla każdego klienta indywidualnie.

Jednym z najważniejszych czynników, które wpływają na wysokość składki ubezpieczenia NNW, jest suma ubezpieczenia, czyli maksymalna kwota, jaką ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanemu. Im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższa składka. Pozostałe parametry brane pod uwagę przy kalkulacji to np. rodzaj pojazdu i różne kategorie danych osobowych klienta.