ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Nieletni za kierownicą - kiedy odpowie za szkody?

Dziecko do 13 lat a starsze

Przede wszystkim należy zdawać sobie sprawę, że inaczej jest rozpatrywana odpowiedzialność dzieci w wieku do lat 13, a inaczej powyżej tej granicy. W pierwszym przypadku prawo przyjmuje, że tak młode dzieci nie mają zdolności do czynności prawnych i nie ponoszą odpowiedzialności za wyrządzone szkody. Odpowiada za nie opiekun.

Inaczej sprawa wygląda w przypadku dzieci, które ukończyły już 13 lat. Zgodnie z art. 15 Kodeksu cywilnego małoletni w tym wieku nabywają już prawo do ograniczonej czynności prawnej, są świadomi swoich działań, a tym samym mogą odpowiadać za wyrządzone szkody.

OC a dziecko

Warto pamiętać, że obowiązkowe ubezpieczenie OC jest przypisane nie tyle do konkretnej osoby, ile do określonego pojazdu. To oznacza, że może pokrywać szkody nie tylko powstałe z winy kierującego, o czym wyraźnie mówi Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. W art. 9 pkt. 2 tego dokumentu jest zawarta adnotacja, że umowa ubezpieczeniowa OC obejmuje również szkody wyrządzone przez osoby, które pozostają pod opieką właściciela polisy.

Uderzenia i zarysowania drzwi

Taki zapis w prawie powoduje, że opiekunowie biorą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dziecko, które znajduje się w pojeździe objętym ochroną OC. Może się przecież zdarzyć, że małoletni uszkodzi inny pojazd, wysiadając z samochodu lub otwierając drzwi. To samo odnosi się do innych szkód na mieniu i zdrowiu pozostałych uczestników ruchu. Wtedy koszty zostają pokryte przez ubezpieczyciela w ramach polisy OC. Odnosi się to jednak tylko do małoletnich poniżej 13 roku życia. W przypadku szkód wyrządzonych przez starsze dzieci, nie dojdzie do zadośćuczynienia z obowiązkowego OC. Wyjątek występuje wtedy, gdy poszkodowany udowodni, że niedbalstwo opiekuna przyczyniło się do tej szkody.

Nieletni za kierownicą

Oczywiście, nieletni nie powinien prowadzić samochodu poniżej dopuszczalnego prawem wieku, ale przecież tak się może właśnie zdarzyć. Skoro wspomnieliśmy już, że ubezpieczenie OC jest przypisane do samochodu, a nie do kierowcy, nawet uszkodzenia spowodowane przez małoletnich za kierownicą będą mogły być naprawione z OC danego samochodu. Jednak gdy dziecko ma więcej, niż 13 lat, ubezpieczyciel, po wypłacie odszkodowania, może żądać zwrotu pieniędzy od małoletniego kierowcy.   

Expert Compero Expert Compero

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również