ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Odpowiedzialność własna kierowcy

Odpowiedzialność własna kierowcy

Wydaje się, że jak mamy wykupioną polisę OC, to możemy jeździć spokojnie, bo za szkody wyrządzone innym zapłaci ubezpieczyciel. Nic bardziej mylnego. Wszyscy posiadacze ubezpieczenia OC, powinni zapoznać się z pojęciem regresu ubezpieczeniowego. compero.pl wyjaśnia co to takiego i w jakiej sytuacji możemy z nim mieć do czynienia.

Teoretycznie zasada działania ubezpieczeń jest bardzo prosta – jeśli zaistnieje określona w polisie sytuacja, ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić poszkodowanemu odszkodowanie. Taka jest teoria. Warto jednak wiedzieć, że są sytuacje, w których Towarzystwo Ubezpieczeniowe może żądać zwrotu wypłaconego świadczenia od osoby odpowiedzialnej za wyrządzenie danej szkody. Operacja taka nosi nazwę regresu ubezpieczeniowego lub też roszczenia zwrotnego.

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa w gospodarce można spotkać dwa rodzaje regresu ubezpieczeniowego: regres typowy i regres nietypowy. W tym pierwszym przypadku jest to roszczenie przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za wyrządzenie szkody. Przykładem takiej sytuacji może być zalanie mieszkania sąsiadów. Jeśli to my jesteśmy odpowiedzialni za wyrządzenie tej szkody, a ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanym odszkodowanie, to może on od nas domagać się zwrotu wypłaconej kwoty.

Drugi rodzaj regresu dotyczy sytuacji kiedy dłużnikiem jest sam ubezpieczony. Występuje on w ubezpieczeniach od odpowiedzialności cywilnej i dlatego często dotyczy właścicieli pojazdów mechanicznych.

Przykładów, w których towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo do ubiegania się od kierującego pojazdem zwrotu wypłaconego odszkodowania z tytułu polisy OC jest bardzo wiele. Jednak pewność, że TU zwróci się do nas z regresem możemy mieć w kilku sytuacjach:

- jeśli szkodę wyrządzimy umyślnie,
- jeśli w chwili zdarzenia będziemy pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii
- jeśli szkoda zostanie wyrządzona pojazdem pozyskanym w skutek popełnienia przestępstwa np. kradzieży,
- jeśli sprawca zdarzenia nie posiada wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem wypadków, gdy mowa o ratowaniu życia ludzkiego lub mienia albo o pościgu za osobą zaraz po popełnieniu przez nią przestępstwa
- jeśli uciekniemy z miejsca zdarzenia.

Wszystkie te sytuacje stawiają kierującego na przegranej pozycji, w przypadku, gdy jest on odpowiedzialny za powstanie danej szkody. Warto wiedzieć, że koszty z jakimi musi liczyć się kierujący znajdujący się w opisanych wyżej sytuacjach często sięgają tysięcy złotych. Dlatego zanim następnym razem zdecydujemy się prowadzić pojazd mechaniczny będąc na tak zwanym „podwójnym” gazie dobrze się zastanówmy. Może to bowiem doprowadzić do sytuacji, w której nie tylko wyrządzimy komuś krzywdę, ale także utracimy znaczącą część majątku.

Jacek Kasperczyk
compero.pl

Jacek Kasperczyk Jacek Kasperczyk

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również