ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Ubezpieczenie od chorób

Ubezpieczenie na życie często określane jest mianem ubezpieczenia korzystnego dla osób trzecich, bowiem to dla uposażonych wskazanych w umowie podpisywanej z towarzystwem ubezpieczeniowym przez klienta, wypłacane jest odszkodowanie z polisy, jeśli ubezpieczony umrze w okresie trwania ochrony. Jednak on sam również może uzyskać wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego, jeśli rozszerzy zakres ochrony ubezpieczeniowej. Ochrona może w takim przypadku obejmować poważne zachorowania klienta, na tzw. choroby krytyczne, skutkujące nagłym pogorszeniem sytuacji materialnej ubezpieczonego i niemożnością wykonywania przez niego pracy zawodowej.

Choroba krytyczna jest poważnym schorzeniem, skutkującym trwałą lub okresową niezdolnością do pracy zarobkowej. Choroba ta niekoniecznie musi być śmiertelna. Pod uwagę bierze się w tym przypadku m.in. zawały, udary lub nowotwory różnych narządów.

Czy wiesz że....?

Według danych publikowanych przez Gazetę Wyborczą, w ciągu całego 2011 roku zanotowano 144 tys. nowych zachorowań na nowotwory oraz ponad 92,5 tys. zgonów. W Polsce na zawał serca zapada rocznie ok. 100 tys. osób.

Statystyki uzasadniają konieczność rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej w polisie na życie o ryzyko zachorowania na poważne choroby. Udar, zawał czy diagnoza nowotworu wyklucza chorego z aktywności zawodowej i powoduje znaczne zwiększenie wydatków na leczenie. Jeśli chory nie ma wsparcia pieniężnego ze strony rodziny, nie może kontynuować życia na dotychczasowym poziomie i zdany jest na leczenie wyłącznie finansowane przez NFZ. Ubezpieczenie na życie może okazać się wielce pomocne.

Polisa chroniąca od poważnego zachorowania

Decydując się na wykupienie polisy na życie z ochroną przed poważnym zachorowaniem, należy dokładnie przeczytać ogólne warunki ubezpieczenia i sprawdzić wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Może się zdarzyć, że zakład ubezpieczeniowy nie ponosi odpowiedzialności przy zachorowaniu pacjenta na określone choroby, np. na tętniaka mózgu czy nowotwór.

Polisa powinna pozwalać na indywidualne dobranie wysokości składki ubezpieczeniowej do wymagań i możliwości finansowych klienta. Ubezpieczyciele różnicują wysokość składki od takich parametrów jak:

  • wiek klienta,
  • płeć klienta,
  • szczegółowy wywiad z klientem,
  • badania lekarskie klienta,
  • kwestionariusz medyczny klienta.

Czy wiesz że...?

Palenie papierosów czy picie alkoholu oraz uprawianie sportów ekstremalnych zwiększa wysokość składki ubezpieczeniowej na polisę z tytułu poważnego zachorowania.

W zależności od rodzaju ubezpieczenia na życie z ochroną przed chorobami, ochrona ubezpieczeniowa może trwać od 5 do 35 lat, ale klient w ostatnim roku umowy nie może przekroczyć określonego wieku - np. 65 czy 70 lat.

Wypłata świadczenia

Świadczenie z tytułu polisy chorobowej wypłacane jest zgodnie z orzeczeniem lekarskim co do stopnia uszczerbku na zdrowiu osoby ubezpieczonej. Klient nie dostanie odszkodowania, jeśli choroba spowodowana jest nadużywaniem narkotyków czy alkoholu albo go nie opłacał on składek regularnie.

Expert Compero Expert Compero

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również