ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Rzeczoznawca majątkowy - sporządzi operat szacunkowy, przyjdzie, gdy sąsiad zaleje ci mieszkanie

Co to jest operat szacunkowy? Ile kosztuje rzeczoznawca i kiedy warto zdecydować się na jego usługi? Odpowiadamy na najczęstsze pytania związane z procesem wyceny nieruchomości do kredytu lub ubezpieczenia.

Rzeczoznawca majątkowy to specjalista, który ma uprawnienia do szacowania nieruchomości na podstawie wpisu do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych. Uprawnienia zawodowe rzeczoznawcom nadaje Minister Rozwoju i Technologii zgodnie z przepisami ustaw:

  • z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne,

  • z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Do uzyskania tytułu rzeczoznawcy majątkowego niezbędne jest zdanie egzaminu przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną i półroczna praktyka zawodowa. Do egzaminu dopuszczone mogą być jedynie osoby z wykształceniem wyższym po ukończeniu studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości (z odbycia studiów podyplomowych zwolnieni są ci, którzy zaliczyli minimum programowe w ramach studiów wyższych).

W ramach całego szkolenia rzeczoznawcy majątkowi zdobywają wiedzę m.in. z zakresu obliczania rocznej stopy oprocentowania hipoteki, opłacalności inwestowania w nieruchomości, prawa podatkowego, prawa budowlanego, standardów rachunkowości, instrumentów finansowych i zdolności kredytowej.

Praktykę zawodową rzeczoznawcy możesz wykonywać w ramach własnej, jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki osobowej lub na podstawie umowy o pracę albo cywilnoprawnej w firmie trudniącej się szacowaniem nieruchomości.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii dostrzegło i wyeliminowało lukę prawną odnoszącą się do praktyk zawodowych. Aktualnie kandydaci na rzeczoznawcę mogą składać wniosek o nadanie uprawnień w zakresie szacowania nieruchomości dopiero po ukończeniu praktyk zawodowych, a nie – jak miało to miejsce wcześniej – w trakcie ich trwania.

Rejestr rzeczoznawców majątkowych

Na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami Minister Rozwoju prowadzi Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych, z którego wyciągi są dostępne dla każdego zainteresowanego na stronie ministerstwahttps://www.gov.pl/web/rozwoj/centralny-rejestr-rzeczoznawcow-majatkowych.

 

Uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego

Rzeczoznawca majątkowy zajmuje się określeniem wartości nieruchomości, jak również maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. Może również wyceniać wartość szkód i nakładów dotyczących nieruchomości.

Z usług rzeczoznawcy mogą korzystać konsumenci, przedsiębiorcy i banki, które m.in. na podstawie zleconej sporządzonej wyznaczają dostępną dla klienta wysokość kredytu hipotecznego.

Co to jest operat szacunkowy?

Operat szacunkowy to dokument urzędowy, w którym rzeczoznawca spisuje wynik wyceny nieruchomości. W operacie rzeczoznawca wskazuje wartość rynkową nieruchomości, jej wartość odtworzeniową, katastralną i propozycję wartości nieruchomości pod kątem zabezpieczenia hipotecznego dla banku wraz ze wskazaniem sposobu dokonania wyceny.

Rzeczoznawca może również oszacować wartość nieruchomości dla indywidualnych potrzeb inwestora, wskazać koszt odtworzenia obiektów budowlanych czy lasu, zadrzewień, plantacji kultur wieloletnich, upraw i zasiewów.

Ile kosztuje operat szacunkowy?

Operat szacunkowy mieszkania w bloku lub działki budowlanej to koszt rzędu 300-500 zł. Więcej zapłacić trzeba za wycenę domu – zwykle ok 1000 zł.

Chcesz wiedzieć, ile zapłacisz za wycenę nieruchomości, składając wniosek o kredyt hipoteczny w wybranym banku? Poniżej przedstawiamy informacje o opłatach za operaty szacunkowe, pobieranych przez wiodące banki w Polsce lub rzeczoznawców z nimi współpracujących.

Koszt operatu szacunkowego na potrzeby kredytu hipotecznego 

  

Mieszkanie 

Dom 

Uwagi 

Alior Bank 

Koszty ustala rzeczoznawca 

Bank BPS 

Koszty ustala rzeczoznawca 

Citi Handlowy 

400 zł 

600 zł 

  

Crédit Agricole 

420 zł 

Bank nie pobiera opłat za wycenę nieruchomości. 

Klient może dostarczyć operat zewnętrzny lub zlecić jego przygotowanie jednej z firm współpracujących z bankiem. 

ING Bank Śląski 

420 zł 

680 zł 

mBank 

400 zł 

700 zł 

Podane opłaty dotyczą oceny nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie kredytu 

Millennium 

420 zł 

680 zł 

Operat jest przygotowywany przez rzeczoznawcę współpracującego z bankiem. 

Klient może dostarczyć operat zlecony we własnym zakresie. 

Bank Pekao 

Koszty ustala rzeczoznawca 

PKO Bank Polski 

300 zł 

400 zł (wniosek powyżej 80 tys. zł) 

300 zł 

700 zł (wniosek powyżej 80 tys. zł) 

Santander Bank Polska 

369 zł 

649,44 zł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych banków 

Monika Słupczyńska Monika Słupczyńska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również