poradnik

Rzeczoznawca majątkowy - sporządzi operat szacunkowy, przyjdzie, gdy sąsiad zaleje ci mieszkanie

  • Monika Słupczyńska
  • Nieruchomości,Komunikacja

Rzeczoznawca majątkowy - sporządzi operat szacunkowy, przyjdzie, gdy sąsiad zaleje ci mieszkanie

Co to jest operat szacunkowy? Ile kosztuje rzeczoznawca i kiedy warto decydować się na jego usługi? Odpowiadamy na najczęstsze pytania związane z procesem wyceny nieruchomości do kredytu lub ubezpieczenia.

Rzeczoznawca majątkowy to specjalista, który ma uprawnienia do szacowania nieruchomości na podstawie wpisu do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych. Uprawnienia zawodowe rzeczoznawcom nadaje minister rozwoju zgodnie z przepisami ustaw:

  • z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne,

  • z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Do uzyskania tytułu rzeczoznawcy majątkowego niezbędne jest zdanie egzaminu przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną i półroczna praktyka zawodowa. Do egzaminu dopuszczone mogą być jedynie osoby z wykształceniem wyższym po ukończeniu studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości (z odbycia studiów podyplomowych zwolnieni są ci, którzy zaliczyli minimum programowe w ramach studiów wyższych).

W ramach całego szkolenia rzeczoznawcy majątkowi zdobywają wiedzę m.in. z zakresu obliczania rocznej stopy oprocentowania hipoteki, opłacalności inwestowania w nieruchomości, prawa podatkowego, prawa budowlanego, standardów rachunkowości, instrumentów finansowych i zdolności kredytowej.

Praktykę zawodową rzeczoznawcy możesz wykonywać w ramach własnej, jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki osobowej lub na podstawie umowy o pracę albo cywilnoprawnej w firmie trudniącej się szacowaniem nieruchomości.

Rejestr rzeczoznawców majątkowych

Na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami Minister Rozwoju prowadzi Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych, z którego wyciągi są dostępne dla każdego zainteresowanego na stronie ministerstwahttps://www.gov.pl/web/rozwoj/centralny-rejestr-rzeczoznawcow-majatkowych.

Na 8 lipca 2020 r. lista rzeczoznawców majątkowych obejmowała 7641 nazwisk.

Uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego

Rzeczoznawca majątkowy zajmuje się określeniem wartości nieruchomości, jak również maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. Może również wyceniać wartość szkód i nakładów dotyczących nieruchomości.

Z usług rzeczoznawcy mogą korzystać konsumenci, przedsiębiorcy i banki, które m.in. na podstawie zleconej sporządzonej wyznaczają dostępną dla klienta wysokość kredytu hipotecznego.

Osobom prywatnym pomoc rzeczoznawcy może być potrzebna przy zakupie nieruchomości. Dzięki jego opinii nabywca zyska pewność co do faktycznej wartości lokalu czy nieruchomości. Poszkodowani, którym sąsiad zalał mieszkanie, na podstawie protokołu szkody, sporządzonego przez rzeczoznawcę mogą z kolei domagać się pokrycia szkód od ubezpieczyciela lub samego sąsiada, wchodząc z nim na drogę sądową.

Co to jest operat szacunkowy?

Operat szacunkowy to dokument urzędowy, w którym rzeczoznawca spisuje wynik wyceny nieruchomości. W operacie rzeczoznawca wskazuje wartość rynkową nieruchomości, jej wartość odtworzeniową, katastralną i propozycję wartości nieruchomości pod kątem zabezpieczenia hipotecznego dla banku wraz ze wskazaniem sposobu dokonania wyceny.

Rzeczoznawca może również oszacować wartość nieruchomości dla indywidualnych potrzeb inwestora, wskazać koszt odtworzenia obiektów budowlanych czy lasu, zadrzewień, plantacji kultur wieloletnich, upraw i zasiewów.

Ile kosztuje operat szacunkowy?

Operat szacunkowy mieszkania w bloku lub działki budowlanej to koszt rzędu 300-500 zł. Więcej zapłacić trzeba za wycenę domu – zwykle ok 1000 zł.

Chcesz wiedzieć, ile zapłacisz za wycenę nieruchomości, składając wniosek o kredyt hipoteczny w wybranym banku? Poniżej przedstawiamy informacje o opłatach za operaty szacunkowe, pobieranych przez wiodące banki w Polsce lub rzeczoznawców z nimi współpracujących.

Koszt operatu szacunkowego
na potrzeby kredytu hipotecznego

 

Mieszkanie

Dom

Uwagi

Alior Bank

ustala klient - rzeczoznawca

Bank BPS

Bank BPS S.A. nie współpracuje z żadnym rzeczoznawcą majątkowym bądź podmiotami zrzeszającymi Rzeczoznawców Majątkowych. Klient zleca wycenę wybranemu przez siebie rzeczoznawcy

Citi Handlowy

Bank zleca wycenę na własny koszt - koszt dla klienta wynosi 0 zł

Crédit Agricole

420

640 zł - dom jednorodzinny zakończony (zgłoszony do użytkowania),

680 zł - dom jednorodzinny w realizacji

Bank nie pobiera opłat za wycenę nieruchomości.
Klient może dostarczyć operat zewnętrzny lub zlecić jego przygotowanie jednej z firm współpracujących z bankiem.
Wskazane stawki pochodzą z cennika firm współpracujących z bankiem

ING Bank Śląski

420

680

-

mBank

300 zł – typowy lokal mieszkalny

300zł – typowy dom mieszkalny
800zł - nieruchomość nietypowa

-

Millennium

Wycenę zleca samodzielnie i zawsze w bezpośrednim kontakcie z rzeczoznawcą klient. Operat szacunkowy jest wymagany w Banku Millennium w przypadku każdej transakcji i może być dostarczony przez klienta wraz z wnioskiem o udzielenie informacji o kredycie lub po nim.

Bank Pekao

479 zł (przy kredycie pow. 300 tys. zł)

832

-

PKO Bank Polski

400 zł (wniosek powyżej 80 tys. zł)

bd

-

Santander Bank Polska

450

800

-

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych banków

Monika Słupczyńska Monika Słupczyńska

Przeczytaj również

  • Marek Pawłowski

Kupiłeś mieszkanie na osiedlu wraz z miejscem parkingowym? Możesz spotkać się z sytuacją, w której z twojego miejsca będą korzystać inni kierowcy. Aby uniknąć niepotrzebnych nerwów i...

  • Zuzanna Jóźwiak

Uposażony – zgodnie z większością słowników – oznacza osobę, która została zabezpieczona (zazwyczaj finansowo) za życia uposażającego. Jednak w polskim prawie, definicja...

  • Marek Pawłowski

Podczas zakupu nieruchomości finansowanej z kredytu hipotecznego jedną z formalności jakie należy dopełnić jest zakup ubezpieczenia, które w razie szkody pozwoli na uzyskanie odpowiedniego...