ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Zbycie a wyrejestrowanie samochodu - gdzie leży różnica?

Wielu właścicieli aut nie wie, co powinni zrobić po sprzedaży własnego auta. Czy przejść do porządku dziennego nad tym faktem? Czy wyrejestrować pojazd? Czy powiadomić o zbyciu samochodu? No właśnie. Jakich konkretnie formalności powinien dopełnić właściciel sprzedanego auta?

Zbycie a wyrejestrowanie to nie to samo

Sprzedanego samochodu nie trzeba wyrejestrowywać, bowiem wyrejestrowanie pojazdu może nastąpić jedynie na ściśle określonych ustawą zasadach. Jeżeli ktoś sprzedał auto, powinien pobrać specjalny druk zawiadomienia o zbyciu pojazdu. Formularz można pobrać w Internecie, następnie należy go wypełnić i dostarczyć do wydziału komunikacji odpowiedniego urzędu gminy. To należy do obowiązku właściciela pojazdu. Ale nie tylko to.

Obowiązki sprzedającego

Na sprzedającym auto ciąży obowiązek zawiadomienia właściwego urzędu oraz ubezpieczyciela, u którego miał wykupione ubezpieczenie OC. Na zgłoszenie zbycia auta właściciel samochodu ma 30 dni. Powinien to zrobić w urzędzie, w którym rejestrował wcześniej auto.

Z kolei na powiadomienie firmy ubezpieczeniowej, w której właściciel sprzedanego auta miał wykupiona polisę OC, ma on 14 dni. W zawiadomieniu firmy ubezpieczeniowej powinny znaleźć się: dane właściciela sprzedanego samochodu oraz nabywcy (nazwisko i imię, adres zamieszkania, nr PESEL, a w przypadku osób prawnych – adres siedziby firmy oraz nr REGON).

Dokumenty do zawiadomienia o zbyciu pojazdu

Jeżeli auto jest sprzedane, to do formularza o zbyciu samochodu należy dołączyć do wglądu oryginał umowy kupna-sprzedaży. Trzeba również dysponować dowodem tożsamości. Jeżeli auto należy do firmy, dołączony powinien być aktualny wpis z Krajowego Rejestru Sadowego. W tym przypadku wszystkie sprawy związane ze zbyciem samochodu może załatwić tylko osoba upoważnione do tego zgodnie z zapisem w KRS. Zawiadomienia o zbyciu samochodu może też dokonać upoważniony pełnomocnik właściciela auta, można również przesłać zawiadomienie pocztą. W takim przypadku należy również dołączyć kopię dowodu osobistego oraz umowy kupna-sprzedaży.

Pamiętaj o...

Podczas sprzedaży samochodu:

  • należy dopilnować, aby w przeciągu 30 dni dostarczyć do właściwego wydziału komunikacji zawiadomienia o zbyciu auta;
  • trzeba wiedzieć, że zbycie samochodu nie oznacza jego wyrejestrowania,
  • w ciągu 14 dni od daty sprzedaży należy powiadomić o tym fakcie ubezpieczyciela i podać dane nabywcy;
  • dostarczając zawiadomienie o zbyciu pojazdu, należy dołączyć umowę kupna-sprzedaży oraz dokument stwierdzający tożsamość;
  • trzeba wiedzieć, że dostarczenie dokumentu o zbyciu pojazdu pozwoli nam na uniknięcie kłopotów, jeżeli pojazd zostanie wykorzystany do celów przestępczych.

Kierowcy nie zawsze dbają o dopełnienie formalności

Niestety, właściciele sprzedanych aut nie zawsze dbają o formalności związane z powiadomieniem o zbyciu aut, uważając, że to ich sprawa i że to nowy właściciel powinien zadbać o dokonanie wszystkich formalności związanych z zakupem samochodu oraz jego późniejszym ubezpieczeniem. Tymczasem to na właścicielach sprzedawanych aut ciąży obowiązek dostarczenia dokumentów zbycia swoich samochodów.

Expert Compero Expert Compero

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również